Od 2. do 6. května se v prostorách Messe Essen konal veletrh kovových obalů METPACK. Veletrh se časově částečně překrýval s největším obalovým veletrhem Interpack, který se konal 4. – 10. května v ne příliš vzdáleném Düsseldorfu. Oproti Interpacku je Metpack komornější, vzhledem k jeho velikosti, ale i zde organizátoři hlásí vysokou úspěšnost.

Veletrh Metpack je již tradičně zaměřen především na výrobní technologie zpracování kovů, výrobu kovových obalů, recyklaci apod. Jak již při podobných akcí bývá zvykem, nechybí ani zde doprovodné akce v podobě seminářů či workshopů.

Návštěvníci viděli řadu inovací, včetně budoucích vývojových trendů

Veletrh Metpack v průběhu 5 dnů, kdy se konal ve 3 halách essenského výstaviště, navštívilo 7 200 návštěvníků. Na ploše výstaviště bylo přes 300 vystavovatelů a mezi nimi nechyběli ani leadeři na trhu typu ArcelorMittal, Belvac Production Machinery, Can Man, KBA-MetalPrint, Lanico, Mall + Herlan, Soudronic, thyssenkrupp Rasselstein, Valspar a mnozí další. Řada z nich na výstavišti debutovala novými technologiemi, tiskem i designem.

Odborníci mají Essen rádi

60% vystavovatelů na výstavišti uskutečnilo či otevřelo jednání k novým obchodním možnostem. Podobně jako u sousedního Interpacku, mezi návštěvníky převažovali ti ze zahraničí (70%), převážně z Evropy a Asie.  V průběhu veletrhu došlo k předávání cen METPACK Innovation Awards. Nejvyšší ocenění získaly společnosti PrintabLED, KBA-Metalprint a Valspar.

Další ročník veletrhu proběhne v květnu 2020.