Konference Obaly pro potraviny a kosmetiku zacílená na aktuální požadavky kladené na obaly přicházející do kontaktu s potravinami a kosmetickými přípravky využívá synergie veletrhů Embax a Salima. Letos tedy v Brně v prvním dni konání těchto veletrhů. Účastníci se sejdou v pavilonu A, v sálu Morava, který laskavě pro akci poskytl organizátor veletrhů, Veletrhy Brno, a.s.

Vyprodáno

Záměr organizátorů, vytvořit platformu pro odborníky z obalového průmyslu, potravinářského sektoru i výrobců kosmetiky společně s kontrolními orgány se naplňuje a cíleně rozšiřuje i na účastníky z dalších zemí v centru.

Již tři týdny před akcí je kapacita zaplněna, přičemž pětina účastníků je ze Slovenska. Díky silnému zastoupení hygieniků z obou států je akce příležitostí ke srovnání kontrolní praxe obou orgánů, což je jistě důležité pro řadu firem aktivních v obou státech.

Program

Ing. Lukáš Vápenka, VŠCHT, Česko

Studium migrace složek papírových obalových materiálů do potravin a potravinových simulantů.

 

Ing. Petra Bačová, Petr Kaczor, THIMM Packaging, Česko

FoodWave: certifikováno pro potraviny. Zasílání potravin bezpečně.

 

Ing. Milada Syčová, REGIONÁLNY ÚSTAV VEREJNÉHO ZDRAVIA, Slovensko

Zníženie limitu BPA.

 

Ing. Jitka Sosnovcová, STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV, Česko 

Problémy členských států EU při realizaci úředních kontrol nad FCM, výsledky zjišťovacích misí Evropské komise.

 

Dr. André Weiss, HENKEL, Německo 

Neúmyslně přidané látky (NIAS) v obalových materiálech a obalech.

 

Prof. Sandra Muižniece-Brasava,Lotyšsko

Biodegradovatelné obalové materiály, jejich vhodnost pro balení potravin.

 

Michael Scherzinger, ADJUVO, Maďarsko

Implementace správné výrobní praxe (SVP) pro malé a střední podniky (SME).

 

Ing. Vlado Volek, OBALOVÝ INSTITUT SYBA, Ing. Jan Hubert, Ph.D.; Ing. Marta Nesvorná, Výzkumný ústav rostlinné výroby, Česko 

Odpovědnost výrobce potravin; odolnost flexibilních obalů vůči skladištním škůdcům.

 

Ing. Václav Stejskal, Ph.D., Ing. Radek Aulický, Ph.D., Výzkumný ústav rostlinné výroby,Česko

Rizika kontaminace potravin škůdci.

 

Organizátor

Konferenci pořádá OBALOVÝ INSTITUT SYBA ve spolupráci se SZÚ Praha a RÚVZ Poprad a podporou společnosti VELETRHY BRNO organizátora veletrhu EmbaxPrint.

Konfrence je součástí projektu Zdokonalení obalů redukující napadení potravin z cereálií, sušeného a skořápkatého ovoce skladištními členovci, který je spolufinancován z prostředků TAČR, Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON, PID: TH02030215.