Nová obalová řešení vznikají často s vývojem nového produktu. Kávové kapsle jsou na trhu již pěknou řádku let a jejich obliba rozhodně výrazně neklesá a asi ani do budoucna nebude. Příprava kapslové kávy je nenáročná a úžasně pohodlná. Údržba a obsluha kávovaru je jednoduchá, takže se není potřeba nad popularitou tohoto produktu pozastavovat. S nárůstem popularity kapslové kávy však poměrně rychle roste i ekologická stopa tohoto novodobého trendu.

K nejpalčivějším problémům kapslové kávy patří recyklace kapslí. Kapsle jsou totiž vyrobeny kombinovaně z více materiálů (především kombinace plastu a hliníku). I když se často nejedná o kompozitní, ale mechanicky separovatelné materiály, spotřebitel obvykle při vypotřebení materiály od sebe neodděluje. Zodpovědnost za recyklaci si uvědomují jak výrobci tohoto produktu, tak i obaláři. Ke chvályhodným iniciativám patří např. recyklační program, které na webových stránkách nabízí Nespresso (k zásilce kapslí nabízí zdarma i recyklační pytel vyvinutý přímo pro účely skladování a přepravu použitých Nespresso kapslí).

DS Smith ví jak na recyklaci kapslí 

Novinkou v řešení problému kávových kapslí představila v březnu společnost DS Smith. Ve své papírně v anglickém Kentu je společnost schopna recyklovat až 2,5 miliardy kapslí ročně. Aby technologie byla plně využívaná, je však potřeba zlepšit recyklační sběrnou infrastrukturu.

DS Smith a výzva vládě

DS Smith v současnosti adresoval vládě výzvu na podporu lepšího sběru kapslí. V této výzvě je rovněž podrobně popsán systém, technologie i kapacitní možnosti recyklace. Tyto podrobnosti jsou poskytnuté i skupině PCRRG (Paper Cup Recycling and Recovery Group), jejímž je společnost členem.

Jak řeší kapsle naše podniky a spotřebitelé?

A zase, alespoň jedna otázka na závěr, třeba jen k zamyšlení. Kávovary na kapsle používají nejenom jednotliví spotřebitelé doma, ale jsou standardním vybavením řady firem a kanceláří. Někteří tuto problematiku řeší, velká část však nikoli, nestojí se nad tím alespoň zamyslet?