Letošní ročník vzdělávacího projektu OBALOVÁ AKDEMIE zahajovala jako již tradičně akce zacílená na potraviny: mezinárodní seminář Obaly pro potraviny a kosmetiku. Vzdělávací akce zaměřená na požadavky kladené na obaly, obalové materiály a suroviny pro výrobu obalů určených pro kontakt s potravinami a s kosmetikou.  Letošní hlavní téma „Kontaminace balených potravin“ mělo dvě větve:

  • minerální oleje;
  • skladištní škůdci.

 

Minerální oleje

První dvě přednášky byly věnované minerálním olejům. Dr. Johannes Bergmair, PACK EXPERTS, Rakousko se postaral o fundovaný a tohoto nepříliš lehkého tématu i stravitelný úvod. Téma s ukázkou komplikovanosti analytické identifikace a zejména správné interpretace výsledků testů poutavě rozvinul Dr. Thomad Gude, Swiss Quality Testing Services, Švýcarsko. Minerální oleje se do potravin dostávají z poměrně širokého spektra zdrojů:

  • emise ze zemědělské techniky; 
  • neodpovídající skladování surovin pro potraviny nebo obalových materiálů;
  • jutové pytle, které jsou ošetřeny minerálními oleji proti škůdcům;
  • maziva zpracovatelských strojů;
  • tiskové barvy recyklát z novin a časopisů);
  • hliníková fólie – obvykle používán pro snadnější separaci při válcování fólií;
  • schválená potravinářská aditiva ((bílé oleje, tekutý parafin – MOSH).

Pouze některé z řady minerálních olejů jsou nebezpečné lidskému organizmu.

Minerální oleje jsou těkavé látky a tak tento problém není záležitostí pouze obalu v přímém kontaktu s potravinami.

Ing. Milada Syčová, Regionálny ústav veřejného zdravia, Slovensko informovala o utlumení legislativních aktivit Bruselu vzhledem k bisfenolů, (BSA, BSF…) a naopak spuštění monitoringu MOH (uhlovodíků z minerálních olejů: MOSH a MOAH). Tento program se dotkne i českých a slovenských firem.

 

Simultánní tlumočení

Skvěle tlumočily CZ/EN, SK/EN pro 150 posluchačů dámy Helena Bergmanová a Alena Hanusová.

 

Aktualizovaný Manuál SVP

Registrovaným účastníkům semináře bude poskytnut Manuál správná výrobní praxe - obaly na potraviny a kosmetiku, 9. vydání. Vydání zahrne i poznatky ze semináře.

 

2018, opět únor a mezinárodně

Rezervujte si čas 27. února 2018 pro účast na semináři Obaly pro potraviny a kosmetiku v Brně. Seminář je koncipován jako součást doprovodného programu veletrhů Salima / Embax. Již etablovanou sestavu řečníků ze Slovenska, Rakouska, Česka i Maďarska by organizátor rád rozšířili i o polské experty.