Společnost WEILBURGER Graphics GmbH patří ke známým výrobcům laků, včetně nízkomigračních. V polovině března tento producent uvedl na trh další novinku v podobě  nové produktové řady SENOLITH® UV FP PLUS. Nejvýraznější inovací je fakt, že tyto UV laky nejsou založeny na bázi „klasického“ fotoiniciátoru.

Obecně jsou nízkomigrační laky vyráběny ze surovin s jednoznačné prokázanou zdravotní nezávadností ve smyslu přímého nebo nepřímého styku nalakovaného obalu s poživatinami. Tiskové laky Weilburger dodávány pod názvem Senolith (jsou vyráběny ve variantách pro nepřímý i přímý kontakt s potravinou, disperzní a UV). Laky Semolith FP (Food Packaging) jsou určeny jak pro flexibilní obaly, tak pro obaly z lepenek.

Co nového přináší lakování s SENOLITH® UV FP PLUS

Zásadní inovací nové produktové řady je fakt, že tato technologie vůbec poprvé nevyužívá nízkomolekulární fotoiniciátor (jako je např. benzofenon nebo 4 methylbenzfenon). UV záření iniciuje samozesíťovací proces, který vede k vysoké hustotě zesítění polymeru. Zároveň je zachovány pozitivní vlastnosti UV laků.

Výhody UV lakovacího systému

I nová produktová řada UV laků se vyznačuje rychlým vytvrzením, po kterém může hned docházat k dalšímu inline zpracování. Lak se vyznačuje velmi vysokým leskem, vyšší mechanickou a chemickou odolností filmu, je vhodný i pro vysoké výrobní rychlosti stroje. Navíc je nový SENOLITH® UV GLOSS LACQUER INLINE FP NDC PLUS 360430 absolutně bez zápachu, a může být také použit jako nosný lak pro efektivní pigmenty. Kombinace s běžnými UV laky a základními nátěry je již také možná.