Nejpočetněji zastoupenou kategorií v soutěži OBAL ROKU je už několik posledních let AUTOMOTIVE / TRANSPORTNÍ OBALY. Nejinak tomu bylo i letos. Někteří přihlašovatelé aktivně využili možnost osobního představení přihlášeného obalového řešení a ve většině případů se to vyplatilo. V této kategorii se jedná často o složitá a komplexní řešení s velkým množstvím detailů, které často vzbuzují doplňující dotazy odborné poroty a odpovědi konstruktéra či vývojáře daného obalu jsou pak nedocenitelné. 

 

Představujeme vítěze této kategorie: 

 

PŘIHLAŠOVATEL: Evel the packaging professional s.r.o. / Obal pro křídla Audi R8  Konstrukcí Obalu pro křídla Audi R8 byla splněna kritéria pro podobu obalu od zadavatele. Zaprvé - eliminace kontaktu křídla s obalem. Zadruhé - eliminace chyb operátorů při vkládání do obalu. Zatřetí - záruka na obal a segmenty po dobu 5 let. Obal byl vyroben v plastovém provedení s možností stohování a opatřen nástřiky. Jedinečnost řešení je v segmentových odlitých blocích z PUR, sestavených do řadového uložiště. Vyvinutý uzamykací systém z boku uložiště umožňuje snadné uzamčení dílů v segmentech. Obal obstál v pádových testech i v přetáčecím testu víkem dolů. Autor konstrukce a designu: Tomáš Velc, Jakub Lollok. 

 

PŘIHLAŠOVATEL: Smurfit Kappa / Sardinky 
Přesně jako sardinky, tedy natěsno jedno vedle druhého, jsou uložena dveřní těsnění v chytře řešeném insertu z vlnité lepenky.  Původní obal byl pouze molitanový „hřeben“ nalepený na kusu vlnité lepenky – fixace nedostatečná, těsnění se kroutilo a zabíralo moc místa. Navrhli jsme tedy ohrádku, která v sobě skrývá jednoduše sestavitelný insert. Tvarovaným a přesně umístěným výsekem usnadňujeme operátorovi vložit pevná těsnění tak, aby se nekroutila a zabírala minimum místa. Šipka na dně napovídá z které strany začít. Na jedno patro se vejde 12 těsnění, o 25 % více než s předchozím řešením. Šikmé stěny ohrádky dovolují pohodlně stohovat 4 patra na sebe bez propadávání a zároveň vytvářejí prostor na manipulaci rukama. Šetří místo, peníze i životní prostředí – žádný plast. Autor konstrukce: Jiří Novotný.

 

PŘIHLAŠOVATEL: Smurfit Kapp / Ani kapka nazmar

Zachraňuji životy, jsem krabice na dva pětilitrové vaky s dialyzačním roztokem. Dělám všechno pro to, aby se vaky neprotrhly, takže mám například všechny vnitřní rohy zaoblené. Pomoz mi i ty, chraň životadárnou tekutinu a při otevírání do mě neřízni – zvládneme to spolu i bez nože, slibuju. Jak mě zalepili, neřeš, to zůstane nedotčeno. Vidíš tu trhací pásku? Odtrhni ji a víko se ti samo otevře podél perforací. V klidu vyjmi vaky a dodej potřebným.

Výborně, děkuji.

 

PŘIHLAŠOVATEL: Mondi Bupak s.r.o. / ES Plastic - Optimalizace uzavírání obalu

Základním požadavkem při vývoji této konstrukce bylo nahrazení stávajícího uzavírání horních a dolních klop plastovou lepicí páskou jinou konstrukcí, kde by tato lepicí páska již nebyla potřeba. Dno muselo splňovat požadavek na rovnou plochu, aby se při transportu nepoškozovalo balené zboží (plastové vaničky pro balení masa následně zpracovávané na automatické balicí lince) vymáčknutím reliéfu dna + konstrukce víka musela dovolovat několikanásobné otevření a zavření při zachování funkčnosti. Výroba tohoto obalu byla zachována na inline strojích, což významně přispívá k vysoké efektivitě výroby. Toto konstrukční řešení přineslo na straně zákazníka významné zrychlení balicího procesu - úspora 30 % času potřebného k zabalení jedné jednotky, omezení reklamací na poškození baleného zboží a odstranění hygienických problémů způsobených používáním plast. lepicí pásky v prostorách se zvláštním hygienickým režimem. Další aspekt, který je nezanedbatelný - je úspora 1440mm plastové lepicí pásky na každém obalu, což při spotřebě cca 240 000 ks obalů/rok přináší úsporu finanční, a také pozitivní účinek na ochranu životního prostředí.

 

PŘIHLAŠOVATEL: Schoeller Allibert s.r.o. / Combo Fructus
Combo Fructus je skládací kontejner pro skladování a přepravu zeleninových a ovocných koncentrátů na trhu maximálně vyhovující požadavkům na hygienu. Inovativní design s absolutně hladkým povrchem umožňuje udržet maximální čistotu kontejneru a díky těsnosti stěn chrání produkt před kontaminací. Každá část kontejneru je vyměnitelná, čímž se prodlužuje životnost kontejneru. Vylepšená ergonomie kontejneru a jednoznačné značení na kontejneru zrychluje a zjednodušuje bezpečnou manipulaci. Kontejner je k dispozici ve třech velikostech, které jsou přesně navrženy podle logistických požadavků silniční, vlakové a lodní dopravy. Combo Fructus je připraven pro značení pomocí čárových, QR, RFID tagů. Skládací poměr kontejneru je vylepšen na 73 % - to je nejlepší výsledek na trhu.

 

PŘIHLAŠOVATEL: THIMM – THE HIGHPACK GROUP,THIMM Packaging Systems / Obal na držák Monitoru Obal výhradně z vlnité lepenky, tvořený vnější klopovou krabicí a vnitřní fixací, chrání držák monitoru pro CNC stroje během přepravy. Konstrukce byla přizpůsobena tomu, aby bylo možné posílat pouze jeden držák monitoru. Jeden takový díl se skládá ze dvou nesmontovaných součástí a ty jsou v obalu zafixovány separátně. Toto řešení nahradilo původní obal, tvořený z velkého množství bublinkové fólie a lepicí pásky. Fixace samotná se vyrábí jako jednokusový výsek, který se před balením skladuje v plochém stavu. Při skládání fixace se díl aretuje a zároveň z vlastní konstrukce obalu vzniknou ochranné dilatační prvky.

 

PŘIHLAŠOVATEL: UNIPAP a.s. / „Mini HeavyDuty“   Malý a přesto velice odolný skládaný obal určený pro transport těžkého zboží menších rozměrů. Mini HeavyDuty tvoří komplet dvou neoddělitelně spojených plášťů z odlišných kvalit vlnité lepenky. Podle požadovaného zatížení lze variabilně modifikovat použitou kvalitu vnitřního a vnějšího pláště. Toto řešení poskytuje možnost velice přesně navrhovat potřebnou nosnost obalu se zaměřením na skutečnou hmotnost přepravovaného zboží. Konstrukční koncept zahrnuje integrovanou paletku ze skládané spodní části pláště.  Díky absenci tradičních zpevňujících dřevěných prvků odpadá u Mini HeavyDuty problém s IPPC nebo fytocertifikátem nutným pro vývoz do některých zemí. Obal je dodáván a skladován v plochém stavu.

 

PŘIHLAŠOVATEL: Stäger Inovac Packaging s.r.o. / Transportní tray pro automatizovanou linku
Vakuově tvarovaný stohovatelný tray pro plně robotizovanou výrobní linku pro výrobu panelu ovládání teploty ve vozidle Ford Fiesta včetně automatizovaného zakládání prázdných trayů do výrobního procesu na začátku robotizované linky. Použitý materiál: PS- elektrovodivý. Důraz na absolutní přesnost vnějšího rozměrů traye a přesnost vnitřních vakuově tvarovaných prolisů traye pro ukládání dílů robotem a 100% kombabilita s robotizovanou linkou ve všech stupních výroby.

 

Všechny vítězné exponáty všech kategorií si můžete prohlédnout zde.

 

Obalový galavečer – PackSummit 2018

Ocenění budou předána na Obalovém galavečeru dne 4. října 2018. Galavečer je součástí středoevropské obalové konference PackSummit, která se bude konat v Praze už potřetí.