V druhé polovině ledna pořádal v Kolíně zajímavou konferenci s praktickým workshopem jeden z našich nejvýznamnějších producentů etiket, společnost Colognia press. Vedle zajímavých témat, nechyběla ani exkurze do špičkově vybavené výroby. Společnost patří k předním inovátorům na trhu a inovační myšlenky (a některé dokonce i zdánlivě s etiketami nesouvisejícími) nechyběly ani na konferenci.

Protože konference obsahovala celou řadu zajímavostí, které stojí za zmínku, rozhodla jsem se svůj komentář rozdělit na dvě části, na trendy, kterými by se nejenom svět polygrafie a obalů mohl dále ubírat z pohledů jednotlivých řečníků a na SW Smartstream Mosaic, který je produktem skupiny HP a patří k novinkám na našem trhu s programovými aplikacemi, které lze využít na práci s variabilními daty a kterému se v Packaging News budeme věnovat ve druhé polovině týdne.

Nová generace s novým přístupem

Zájem vzbudil hned první příspěvek – Jiří Fabián představil svět plný změn z pohledu IT. A i když byl první příspěvek spíše o změně mentality nové generace, která nyní přichází do praxe, než o tisku či etiketách, posluchače zaujal a dotazů bylo hodně. Za úvahu určitě stojí myšlenka moderního podniku, který je řízen jako laboratoř, která podporuje vyšší míru angažovanosti všech zúčastněných. Negativem v tomto případě není neúspěch nebo chyba, ale neakčnost. Trendy je ve společnosti i pokračující decentralizace a individualizace či využívání „Mikado“ techniky jako nástroje odstraňování překážek, nebo mapování pohybu konkurence metodou Innovation Radar.    

Osobně mě zaujala myšlenka vyplácení části mzdy zaměstnacům v kryptoměně (např. v bitcoinech). Sice všichni teoreticky víme, co je a jak funguje kryptoměna, otázkou je, zda by všichni uvítali přivítali uvedení teorie do praxe J. Nicméně, alespoň za mě, zajímavá idea.

Pohled z výroby i marketingu

Pohled na moderní trendy, tentokrát přímo ze  společnosti Colognia press, presentoval Jiří Havránek, Key Account Manager. Společnost patří k leaderům na trhu a zákazníkům je schopna, co se týče výrobního portfolia, nabídnout opravdu široké možnosti – od konvenčních tisků (především flexotisk, sítotisk) až po nejmodernější digitální technologie.

Vtipné, ale přitom velmi fundované porovnání grafického ztvárnění etiket v minulosti a současnosti (s malým přesahem i jakým se výroba bude ubírat v budoucnosti) bylo obsahem presentace dalšího řečníka, Martina Bělíka (DataLine Technology, a. s.). Na základě řady úspěšných Case studies (Coca Cola, Heineken, Oreo atd.) ukázal hlavní přínos digitálního tisku , který dokáže nabídnout ve spojení s příslušnými SW aplikacemi prakticky neomezenou variabilitu motivů, provázanost prodeje s virtuálním světem internetu či ovlivnitelnost reakce chování na trhu. A co více, digitální tisk dokázal i pozměnit pohled na funkce obalu. Obal přestává být „pouhým“ obalem, ale je reklamou, prostřednictvím které je provázán k dalším produktům. Současný (a pravděpodobně i budoucí) spotřebitelský obal má na rozdíl od minulosti mnohem větší sociální přesah. 

A co si pod tím lze představit konkrétně? Podívejte se sami na video, jak může vypadat digitální variabilita v reálném světě giganta Coca Coly zde. Určitě stojí za zhlédnutí

A pokud společnost Colognia press bude v blízké budoucnosti pořádat podobné akce (a podle velkého zájmu o tento seminář ze strany klientů tiskárny, by to mohlo být reálné), seminář stojí určitě za návštěvu.