Evropská podkomise vyslyšela podnět slovenských ochránců životního prostředí Priatelia Zeme – SPZ, dříve Spoločnosť priateľov Zeme, kteří také na Slovensku zastupují mezinárodní federaci Friends of the Earth International, a vydala pokyn, jehož účelem je do roku 2050 prosadit, z jejich pohledu environmentálně šetrné „bezobalové balenie“.

Žoky v retailu

Podobně jako v Indii, budou muset obchodní řetězce nabízet zboží v hromadném velkoobjemovém balení (bulk containers). Je stanovena povinnost při rozvažování zboží zákazníkům používat vážící záznamové zařízení s přesností na dvě desetinná místa a schopností tisku čárových kódů na předloktí spotřebitelů. Tomu se přizpůsobí čtečky u pokladen.

Výjimky

Jako každý bruselský předpis, i tento má nadstandardní míru nepřesností jak v samotných definicích, tak v dalších požadavcích na povinné osoby bez rozdílu počtu zaměstnanců. Jednou z výjimek, na kterou se předpis nevztahuje jsou „oloupavací obaly“ typu banánová slupka a podobně.

Do výjimek se 86% pravděpodobností vtěsná i Kinder vejce, nabízená na farmářských trzích o velikonočním týdnu.

Nicméně převážná většina baleného rychloobrátkového zboží včetně potravin bude muset být nabízena v žocích, pytlech, paletových boxech či FIBC.

 Mezi povolené formy opakovaného použití materiálu je zařazena tolerovaná možnost listů z popsaných sešitů či přečtených novin vhodného formátu a obsahového zaměření. Zásadní výjimka je pro kachny včetně novinářských.

Menší státy – menší prodejní plocha

Zatímco pro státy do 10 milionů obyvatel platí povinnost pro prodejny nad 200m2, pro státy s 10 milionů a jeden obyvatel, ale nepřekračující 22,5 milionu je tato mezní plocha stanovena na 300 m2 a pro ostatní členy EU se jedná o prodejní plochu 522 m2.

Smirnoff Caipiroska

Obalená a přeci neobalená! Nový chuť Smirnoff Caprioska je brazilský nápoj populární po celém světě. Agentura JWT vytvořila konstrukci na láhev s 3D texturou ovoce a to pro každou příchuť jiné barvy: citron, mučenka a lesní plody. Diagonální perforace dovolí spotřebiteli cítit jedinečnost zážitku od oloupání až po konzumaci.