Evropská technická norma EN 15823 Packaging – Braille on Packaging for medicinal products (česká verze ČSN EN 15823 Obaly – Braillovo písmo na obalech pro léčivé přípravky) byla v červenci 2014 nahrazena normou EN ISO 17351 Packaging – Braille on Packaging for medicinal products (ISO 17351:2013); EN ISO 17351 Emballage – Braille sur les emballages destinés aux médicaments (ISO 17351:2013); EN ISO 17351 Verpackung – Blindenschrift auf Arzneimittelverpackungen (ISO 17351:2013).

Tento krok lze důvodně nazvat vítězstvím evropské normalizační diplomacie, neboť se přes značné počáteční problémy povedlo transformovat dřívější evropskou normu jako normu mezinárodní (ISO).

BRAILLE_BOTTLEBOTTLE_SEGMENTMarburg Medium globálním standardem

Obsahově s ohledem na požadavky na provedení Braillova písma na obalech léčiv jsou normy totožné. Je to velmi pozitivní krok, je dobré si uvědomit, že technické parametry výrobních zařízení a nástrojů zavedené v Evropě, se nyní uplatní globálně. To značí, že i obaly pro léčiva určená mimo evropský trh lze vyrábět na pomocí technicky stejných nástrojů na stejných zařízeních. Marburg Medium se tím stává globálním doporučeným standardem pro obaly s Braillovým písmem.

Nejen pro léčiva

Ačkoli je norma vytvořena primárně pro obaly léčiv, lze ji použít i pro provedení Braillova písma na obalech ostatních produktů, zejména potravin, nápojů a rychloobrátkového zboží.

Česká verze na podzim

Nyní probíhá překlad normy do češtiny, lze očekávat vydání české verze verze ČSN EN ISO 17351 Obaly – Braillovo písmo na obalech pro léčivé přípravky během letošního podzimu.

Normy lze nakupovat i elektronicky: ÚŘAD PRO TECHNICKOU NORMALIZACI, METROLOGII A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ.