Otevřená obalová soutěž OBAL ROKU 2016 se drží pravidel a ani letos, stejně jako i v ostatních ročnících své dlouhé historie, jenž sahá do 70. let 20. století, neprodlužuje termín uzávěrky. Pro Obalový institut SYBA, organizátora soutěže, je přelom  května a června dobou hektickou, vedle registračních úkonů věnují pracovníci síly a čas také účasti na aktivitách World Packaging Organisation a též sondáži novinek na veletrhu Drupa.

Mírný optimismus

Ukazuje se, že i v této oblasti se naplňuje heslo o prospěšnosti konkurence, neboť nutí realizační tým hledat nové a pro přihlašovatele zajímavější a prospěšnější formy prezentace soutěžících obalových exponátů. Současně se přidržuje hesla „kvalita ne kvantita“, což se vrací s exponáty o vysoké míře inovativnosti konstrukce, materiálového složení a přitažlivého designu. Je zřejmé, že počty přihlášených exponátů neporostou lineárně, ale budou oscilovat v přijatelném rozpětí. V současnost se soutěž nachází v růstové části křivky, letos je přihlášeno 84 exponátů ve rovnání s ročníkem 2015, kdy jich bylo 66, je to nárůst o čtvrtinu.