Kategorie Potraviny byla jednou z nejvíce obsazených (co do počtu přihlášek) a zároveň i z nejvíce oceněných kategorií. Není divu, potraviny kupujeme všichni a producenti se musí o přízeň zákazníků předhánět. Takže zapojit obal do rozhodování o koupi je naprosto logické. Přece všichni známe: Obal prodává….

 

Tím, že je tato kategorie velmi široká jak do počtu a druhu produktů, tak i do různosti balení, je velmi obtížné najít nějaký sjednocující prvek. Pokud se tedy podíváme na vítězné obaly, myslím, že asi nejlépe jsou společně klasifikovány grafickým zjednodušením, materiálovou optimalizací a možná i určitou hravostí. Samozřejmě, to hlavní – nápad, nechybí ani u jednoho z nich.

 

Máme rádi mléčné produkty

Na vývoji a výrobě kartonu na dětské sýry Milsy se podílel Turpak Obaly, DS Smith, Packaging Division, Slovakia a Pergamen, a nutno podotknout, že se jednalo o zvláště úspěšnou formu spolupráce. Hravý design osloví každého, hlavně dětského spotřebitele, i populárními příběhy o Pácovi a Bácovi. Uvedená spolupráce se ukázala v soutěži roku velmi úspěšnou, protože všechny uvedené segmenty se podílely i na dalším vítězném obalu, Kartonu na pomazánku Milsy, u které je kompletně změněn design původního obalu. Obal přinesl mlékárně jak snížení spotřeby materiálu, úsporu místa, tak i řadu dalších logistických a finančních úspor.

Hravým designem se vyznačuje i nový multipack pro tvarohové dezerty Míša  pro mlékárnu OLMA (přihlašovatel a výrobce Cardbox Packaging). Nápaditý multipack přináší na trh rodinné balení, nejen cenově výhodné pro konečné spotřebitele, ale klade důraz také na životní prostředí, jelikož jsme při výrobě použili recyklovaný papír, který je i dále 100% recyklovatelný. 

Obal na nanuky BTNZ (výrobce zmrzliny Pinko) přihlásil Proboston Creative. Vedle neotřelého jednoduchého barevného designu je velkým ekologickým přínosem změna bariérové vícemateriálové folie za bariérovou jednodruhovou, čímž dochází k usnnadnění recyklace.

 

Ve znamení recykace a minimalistiky

K tradičním výhercům Obalu roku patří Chemosvit Folie, a to zdaleka nejenom kvůli kvalitním obalům a pěkným designům, ale především kvůli úspěšnému holistickému přístupu k novým materiálům. To plně splňuje i recyklovaný PP obal na balení směsí suchých plodů, u kterého je využita plně recyklovatelná PP monostruktura, navíc díky vrchní matové vrstvě je snížen i hůře recyklovatelný podíl laku. Naopak, opět monostrukturální, ale tentokrát PE laminát, byl použit tím samým přihlašovatelem pro stojací sáček na ovoce. Vedle udržitelnosti, sáček porotu zaujal i velmi elegantním designem.

Jedním z letošních asi nejúspěšnějších obalů bylo EXTRA SKIN balení pro Tremonito (tvarovaný salám bez obalu) a další výrobky z Třemošenské uzeniny (Na přihlášeném exponátu se podíleli Makpak a Packshot). Využitím nového obalu došlo nejenom k výraznému snížení plastů, ale svým atraktivním řešením dokázala masné produkty posunout do kvalitativně vyšší úrovně.

Zajímavým posledním oceněným byla „Nahá okurka“ (družstvo Čerstvě utrženo). Oproti konkurenci, která zbytečně balí okurky do folie, je zde produkt opravdu bez obalu. Revoluční je však jeho označení laserem. Laser lehce spálí svrchní epidermální buňky slupky, nemění však vlastnosti okurky, chuť, ani její vůni a navíc je značení zcela jedlé.