Seminář Obaly pro potraviny a kosmetiku byl zacílen zejména na použití recyklovaných plastů pro obaly určené pro balení potravin v kontextu evropských předpisů a aktuální situace na Slovensku, v Česku i v Rakousku. Druhým legislativním tématem byly požadavky na obaly z papíru a opět zacíleno na papír a lepenku s různým procentem recyklátu. Dalším tématem byla vazba mezi obaly pro potraviny a obaly pro kosmetické přípravky.

Zájem hygieniků

Hojná byla účast inspektorů Krajských hygienických stanic (KHS), zastoupeny byly snad všechny KHS včetně pražské (HSHMP). Všem účastníků, tudíž i pracovníkům KHS byl zaslána aktualizovaná verze manuálu Správná výrobní sleeve eggpraxe obalů pro potraviny a kosmetiku.

Manuál SVP

Manuál Správná výrobní praxe obalů pro potraviny a kosmetiku (2015, 6. vydání) je příručkou, která pomůže jak pracovníkům odpovědným za kvalitu vyráběných obalových prostředků určených pro balení potravin a kosmetických přípravků, tak i nakupčím a obalovým technikům výrobců potravin, nápojů i kosmetiky nastavit vnitřní předpisy, požadavky vybavení i personál a obchodní vztahy tak, aby odpovídaly současným přísným regulím v oblasti balení potravin včetně nápojů a také kosmetických přípravků.

Formát, podmínky, objednávka

Manuál je zasílán elektronicky ve formátu PDF, tisk je povolen bez omezení počtu kopií, zájemce si může vytisknout jak celou publikaci, tak vybrané stránky. Obsah manuálu – zde.

Cena, způsob platby a instrukce, jak manuál objednat jsou na webových stránkách Obalové akademie.