Společnost Tetra Pak zveřejnila ‚Zprávu o udržitelnosti‘ za rok 2022, ve které zdůrazňuje pokrok firmy v pěti vzájemně propojených oblastech. Ty jsou pro ni klíčové. Mezi hlavní z nich patří potravinové systémy, oběhové hospodářství, klimatické změny, příroda a sociální udržitelnost. Zpráva o udržitelnosti vychází již po čtyřiadvacáté. Svědčí to o tom, že udržitelnost je klíčovým faktorem při každém obchodním rozhodnutí a zůstává pevným základem společnosti Tetra Pak jak v současnosti, tak v budoucnosti.

 

Další kroky směrem k udržitelnosti 

Firma Tetra Pak dosáhla v roce 2022 v oblasti udržitelnosti významných milníků. Snížila provozní emise skleníkových plynů (GHG) o 39 %, přičemž 84 % energie pochází z obnovitelných zdrojů. Díky tomu je společnost na dobré cestě dosáhnout v rámci svého provozu do roku 2030 nulových emisí. Kromě toho prodej 8,8 miliard obalů na rostlinné bázi a 11,9 miliardy víček také na rostlinné bázi se promítnul do úbytku 131 kilogramů tun CO2. Firma navíc investovala skoro 30 milionů eur do urychlení sběru a recyklace nápojových kartonů. A to vše v kontextu roku, který se vyznačoval velkou nejistotou. Od extrémních výkyvů počasí až po ruskou invazi na Ukrajinu, jejichž důsledky pocítil celý svět. Kombinace těchto a dalších faktorů jako jsou následky pandemie COVID-19, problémy v dodavatelském řetězci a rostoucí náklady na jednotlivé vstupy, postavila podniky a spotřebitele před náročné finanční výzvy a vedla ke zvýšeným životním nákladům a pro mnohé i k potravinové nejistotě.

 

 Zpráva o udržitelnosti

„Současné provozní prostředí zdůraznilo potřebu inovativních a integrovaných řešení. Jedině tak můžeme dosáhnout rozsahu a rychlosti změn, které jsou nutné k posílení přístupu k potravinám a zároveň boji proti změně klimatu, a to způsobem, který nezapomene na nikoho. Proto jsme zvolili holistický přístup v pěti vzájemně propojených a na sobě závislých oblastech.“ řekl Adolfo Orive, prezident a CEO společnosti Tetra Pak. ‚Zpráva o udržitelnosti‘ společnosti Tetra Pak za rok 2022 přibližuje její pokrok v uplynulém roce a probíhající iniciativy na ochranu potravin, lidí a planety:

·        Testování unikátní bariéry (první v odvětví) na bázi vláken, která nahradí tenkou vrstvu hliníkové fólie v aseptických kartonových obalech – významný průlom na cestě společnosti k plně obnovitelnému aseptickému obalu.

Umožnit 66 milionům dětí ve 44 zemích účastnit se programů školního stravování. To vedlo ke zlepšení zdraví dětí, zvýšení školní docházky a podpoře rozvoje zemědělství.
 

·        Návrh nového způsobu zpracování sójových nápojů a nové technologie pro přeměnu pivovarského sladu (při výrobě piva)[7] na rostlinný nápoj – pro méně odpadu a více výživných látek.

·        Uznání za vedoucí postavení v oblasti firemní transparentnosti a výkonnosti v souvislosti s klimatickou změnou a lesů od celosvětové neziskové organizace CDP, přičemž na prestižním „A List“ figuruje firma poslední čtyři roky.

·        Obnova 87 hektarů půdy (což odpovídá 136 fotbalovým hřištím) v rámci programu Araucaria Conservation Programme v Brazílii.

·        Uplatňování hlavních zásad OSN v oblasti podnikání a lidských práv.[8]

·        Dodávky mléka do mlékáren v rámci 22 projektů „Dairy Hub“ prostřednictvím přibližně 44 000 zemědělců, ve většině případů drobných farmářů, v rámci dlouhodobé práce firmy na budování místních hodnotových řetězců v oblasti mlékárenství.