Kromě hodnocení odbornou porotou, nabízí soutěž OBAL ROKU také podhled veřejnosti v podobě Speciálního ocenění "Cena spotřebitele". 

Názory na obalové řešení se různí tím více, čím více je zapojena veřejnost. Vypracovali jsme proto metodu, kdy oceněné exponáty představí marketingová agentura NMS velkému počtu lidí a na základě sběru a vyhodnocení těchto informaci získáme spotřebitelsky nejatraktivnějšího obalu.  

Jak důležité jsou pro veřejnost inovace?

Spolu s výběrem zpracovává agentura také informační průzkum. Dotazy letošního ročníku jsou pod souhrnným tématem INOVACE a zajímalo nás například: Jak velký význam má pro zákazníka inovace obalu. Zda vizuální změna obalu může být podstatným impulzem k vyzkoušení? Zda dává spotřebitel přednost zboží, které nabízí snadnější manimulaci (např. mléko se šroubovacím uzávěrem oproti tomu v krabici s trhacím rožkem, nebo tvaroh v hliníkové fólii, versus v plastové vaničce…). Jak si stojí obliba piktogramů oproti textu na polévkách či těstovinách jako  informace o době vaření.

Tyto a další otázky budou vyhodnoceny  a zpracovány do výstupu, který je prezentován při slavnostím galvečeru, při předávání trofejí a ocenění. Vítězný přihlášený obal získá kromě certifikátu také trofej, již tradičně z autorské dílny akademické sklářky Luby Bakičové.