Zajímá vás míra spotřeby biologicky rozložitelných a kompostovatelných plastových výrobků v Evropě? Nová tržní studie z německého Nova-Institutu poskytuje podrobný pohled na typ a objemy těchto polymerů používaných ve většině zemí Evropské unie v letech 2015 a zpracovává vizi do roku 2020.

Osahuje nejen detailní a aktualizované tržní údaje o polymerech a spotřebě výrobků, ale také identifikuje a kvantifikuje dopady pozitivních a negativních rámcových podmínek na vývoj trhu a k závěrům přikládá popisy norem a relevantních zkušebních metod.

Plastové pytle PLA jsou bestsellery

Podle zprávy jsou jednoznačnými bestsellery výrobky s krátkým poločasem rozpadu, zejména produkty jednorázové, kompostovatelné,  které jsou uváděny na trh jako řešení pro nakládání s odpady. Například plastové tašky, používané hlavně pro nákupy či tenkostěnné pytle pro sběr bioodpadu.

Věštění z křišťálové koule

Při pohledu na vývoj do roku 2020 studie popisuje dva různé scénáře. Varianta "Business as Usual", tedy při vývoji cestou předvídatelných trendů, bez zásadních změn v porovnání se současným stavem. Jsou samozřejmě zohledněny geografické rozdílností a zpráva je podrobně podrobně členena podle jednotlivých druhů polymerů. Druhá varianta je ideální případ, kdy se počítá s maximálně pozitivními okolnostmi politického nastavení evropských norem.

Více informací zde.