European Packaging Institutes Consorcium (EPIC) sdružuje obalové instituty v Evropě. Členové se scházejí dvakrát ročně, aby se informovali o novinkách, změnách v jednotlivých zemích i o očekávaném vývoji v rámci bruselské legislativy. EPIC je členem World Packaging Organisation. EPIC nemá pevnou organizační strukturu, akcent je na nepříliš formálních jednáních. Činnost organizačně zajišťuje svoji aktivitou Michael Nieuweesteg, Nederland Verpakking Centre (NVC), prezidentem je Marco Sachet, Instituti Imballagio Italiano.

project meetingJubilejní Project Meeting

Ve čtvrtek 16. července 2015 se v Amsterdamu, přesněji v jednací místnosti na letišti Schipol, sešli na jubilejním 30. jednání Michael Nieuweesteg – NVC, Nizozemí; Marco Sachet - III, Itálie;  Antro Säilä - PAKKAUS, Finsko, Phillipe Dubois - SVI, Švýcarsko; Miklós Nagy – CSAOSZ; Maďarsko, Vlado Volek – SYBA. Předmětem jednání bylo:

 pozice EPIC z pohledu balení k „Circular Economy“, ambiciózní iniciativě Evropské komise;

- Save Food inicitiva organizátorů Interpacku a účast EPIC i národních institutů během veletrhu Interpack 2017;

- kritéria pro kategorii Save Food v národních obalových soutěžích;

- změny ve vlastnictví veletrhu Ipack-Ima a úroveň veletrhů v Evropě;

- organizační zajištění jednání WPO během veletrh Interpack 2017;

- podpora  Packaging Conference CSAOSZ Budapest.