Po skončení předávací ceremonie německého obalového ocenění Deautscher Verpackungpreis 2015 a po krátké prodlevě následovala v pondělí 28.9.2015 v 18 hodin ceremonie slavnostního otevření veletrhu FachPack 2015. Hlavním řečníkem večerního programu byl Karim Rashid se skvělou přednáškou věnovanou designu a obalovému designu zvláště: „20 years of Packaging design and Rashid's philosophy, with a look at the future – and how design infuences behaviour.“