Společnost TOP TISK Obaly vyvinula skupinový obal na elektroniku Gatema, který vychází vstříc požadavku klienta navrhnout 3 jednoduché krabičky na iPad, Mac Mini, flash disc, kabeláž a následně to vložit do skupinového obalu. Skupinové balení má být pro uživatele co nejjednodušší pro používání.

Konstrukce

Balení se skládá ze spodní části, ke které je připevněné víko, uvnitř jsou 2 vložky. Do spodní vložky je uložena krabička s kabeláží, do horní vložky jsou uloženy dvě krabičky s iPad, Mac Mini. Flash disc je umístněný do dvojí stěny horní vložky. Autorkou konstrukce je Ema Raspopčevová.

OBAL ROKU 2015                                                                          

Skupinový obal na elektroniku Gatema získal ocenění OBAL ROKU 2015 v kategorii ELEKTRONIKA A SPOTŘEBIČE. Ocenění bude předáno během konference SpeedCHAIN dne 4.11.2015 v Břevnovském klášteře v Praze.