Obalová legislativa v Itálii se mění!

 

Nové povinné označování vyžaduje, aby všechny obaly měly identifikační kódy materiálů na základě rozhodnutí Komise 97/129/ES a dále u obalů určených pro B2C musí být uvedeny také informace o třídění.

Za účelem předání těchto informací je povoleno, a v některých případech doporučeno, používání digitálních kanálů (aplikací, webových stránek), pokud jsou pro spotřebitele snadno dostupné.

Pokud jde o datum účinnosti, od 1. ledna 2023 mohou být na trh uváděny pouze obaly se správným ekologickým značením.

Zásoby obalů, které nejsou v souladu s výše uvedenými požadavky, mohou být uváděny na trh pouze v případě, že jsou označeny nebo zakoupeny do 31.12.2022.

 

Které obaly smí jít na trh od 1.ledna 2023?
Obaly – i když prázdné – které byly označeny (např. již vyrobeny nebo pro které již byla etiketa vyrobena/aplikována) před 31.prosincem 2022 nebo obaly, které uživatelé obalů zakoupili od svých dodavatelů před 31. prosincem 2022.

 

Jak dokázat, že jsou to obaly vyrobené pře 1.1.2023?

Vzhledem k tomu, že datum „uvedení na trh“ obalu lze dohledat pomocí nákupních dokladů zboží, pokud uživatel (na základě čl. 218 odst. 1 písm. s) legislativního nařízení 152/06 , uživatelé jsou „obchodníci, distributoři, plniči, uživatelé obalů a dovozci naplněných obalů“) nakupuje již označené obaly (např. již potištěné nebo pro které již byla etiketa vyrobena/aplikována) od dodavatele, datum těchto dokladů je rozhodujícím kritériem (skutečné fyzické předání zboží kupujícímu může proběhnout i později, důležité je prokázat, že zboží bylo zakoupeno před 31. prosincem 2022).

 

Guideline v angličtině:

https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/normativa/rifiuti/GUIDELINES_for_the_environmental_labelling_of_packaging_27.09.2022.pdf