V září se v  Palermu konal mezinárodní summit PRINT4Pack. Konference se zúčastnilo více než 230 účastníků nejenom z italských, ale i řady mezinárodních firem. Prodiskutována zde byla nejenom regionální, ale především globální témata. Klíčoví hráči se aktivně zúčastnili i diskuzních fór a panelových diskuzí.

Portfolio účastníků PRINT4Pack bylo opravdu široké, zahrnovalo jak vlastníky značek, grafické designery, techniky a analytiky z průmyslu, tak i koncové zákazníky. Dvoudenní setkání na nejvyšší úrovni bylo organizováno společností ACIMGA a Argi ve spolupráci s  ICE-Agenzia.

Zájem o setkávání je jak z řady výrobců, tak i jejich zákazníků

Velký zájem z řad návštěvníků o tuto akci ukázal, že vzájemná setkání a diskuze nad tématem budoucnosti obalů je pro ně přínosem. Velmi dobře bylo hodnoceno i propojení výrobců či dodavatelů v komunikaci s koncovými zákazníky.

Zajímavá témata

Témat bylo během dvou dnů prodiskutováno opravdu hodně. K nejzajímavějším patřila presentace „Udržitelný rozvoj a boj proti padělání“ či pohled a především přerod obalu z „pouhého“ prostředku, který plní základní funkce při ochraně a manipulaci zboží na prvek sociální. K tomuto přerodu slouží jak neustálé inovace ve vývoji nových materiálů, konstrukcí tvarů či stále se rozšiřující možnosti tisku.