Obalový institut Syba spustil nový projekt Think-tank on Packaging. Projekt je zacílený na top manažery. Cílem je výměna informací, podnětů nápadů, zkušeností, ale i vytváření koncepcí, podkladů pro zásadní pozice ke společným problémům.  Je to platforma lišící se od Obalové akademie zejména formou komunikace, otevřeností diskuze a akcentem na osobní přístup.

  Iniciátorem k uspořádání testovacího think-tanku bylo ukončení přechodného období u slovenského odpadového superzákonu zahrnujícího i obaly.

 Think-tank on Packaging - "Slovensko"

Setkání manžerů  Think-tank on Packaging - "Slovensko" se uskutečnilo 8.9.2016 v prostorách Orea Hotel Pyramida v Praze. Bylo to přesně po půl roce po semináři Obalový zákon komplexně, který byl stejně tematicky zacílen.

Jako hosty organizátor pozval Mag. Bernharda Hagera LL.M., Dvořák Hager & Partners, advokátní kancelář, Praha a RNDr. Michala Sebíňa, OZV NATURPACK, Bratislava.

 Bouřlvá diskuze

Během diskuze padla řada informací, argumentů a názorů z různých úhlů pohledu na tento mimořádně spletitý problém.Není divu, že někteří z nás během odpoledne několikrát změnili názor o 180°.

 Klíčové problémy

Ukázalo se, že podstatný rozdíl v pojetí definice obalu, z pohledu výrobců "obalových prostředků" vůbec není podstatný.

Naopak klíčové je uchopení pojmu §2, odst.11, písm c) "výrobca obalov - osoba, ktorá uvádza na trh tovar v obaloch iným spôsobom, ako podľa písmen a) a b).

 Dodavatelé FMCG a dodavatelé obalových prostředků

Zatímco čeští dodavatelé baleného, zejména rychloobrátkového zboží (Fast Moving Consumer Goods; FMCG) do slovenských obchodních řetězců pod jejich tlakem nemají kam uhnout a aby jim i nadále dodávali, podvolují se tlaku a často volí cestu "splnomocněného zástupcu", diskuze ukázala pro ostatní i jiné možnosti:

Čeští výrobci (obecněji výrobci z EU) obalových prostředků v závislosti na vyjednávací pozici nic z dosavadních zvyklostí měnit nemusí a svoji argumentaci mohou podepřít analogií s procesem platby DPH v souladu s článkem 33 Směrnice Rady 2006/112/ES, která je transponována pomocí zákonů o DPH (místo dodání zboží).

  

Ukázalo se, že tato forma setkávání top manažerů má svoje opodstatnění a Syba bude projekt Think-tank on Packaging rozvíjet.