Řádově před rokem Česká obchodní inspekce (ČOI) zintenzivnila kontroly výrobců baleného zboží. Soustřeďuje se zejména na kontrolu plnění požadavků §3 a §4 zákona o obalech. Tedy na to, zda se nepoužívají nadměrné obaly (prevence §3) a zda obsah vybraných těžkých kovů (Cd, Pb, Hg a CrVI) a nebezpečných látek je v souladu s tímto zákonem; zda je obal využitelný (§4). Bez splnění těchto požadavků totiž nelze balené zboží u nás i v jiných zemích EU prodávat.

Technická dokumentace

Výrobce baleného zboží musí prokázat splnění výše uvedených požadavků, je na něm oprávněně inspektory vyžadována technická dokumentace či informace, které technickou dokumentaci nahrazují. Vzhledem k nedorozuměním, které mohou kontroly provázet (a stává se to), je zařazen  tento bod i do programu CS Packaging Conference / Innovations, která se uskuteční 27.11.2014 v kongresových prostorách Aquapalace Hotel Prague