Ve čtvrtek 30.10.2014 v aule Výzkumného ústavu rostlinné výroby (VÚRV) v Ruzyni proběhl seminář Racionální ochrana skladovaných rostlinných substrátů = omezení rizik pro konzumenta. Přednášky Václava Stejskala a Jana Huberta se dotkly i otázek zabalených substrátů a potravin, jejich odolnosti vůči hlodavcům a dalším skladištním škůdcům. Vedle toho, že Jan Hubert prezentoval průběžné výsledky testování flexibilních obalů se zabalenými suchými potravinami a krmivy, nastínil i další možnosti vývoje.

Aktivní přepravní obaly

S ohledem na ekonomické tlaky při volbě složení flexibilních spotřebitelských obalů, berou výrobci potravin a krmiv na sebe zvýšenou míru rizika kontaminace. Například granule pro psy by byly stoprocentně chráněny proti škůdcům například v plechovkách, ale -  prodávají se v pytlích. Jako jedno z možných řešení v blízké budoucnosti se ukazuje využít přepravní obaly coby nosiče vhodných látek pro eliminaci škůdců. Jisté kroky v tomto vývoji podnikají Italové a tak se otevírá i pro VÚRV možnost hledání ve spolupráci s českými výrobci přepravních obalů nových řešení na principu aktivních přepravních (a možná také skupinových) obalů.