Společnost Reliant group Vás zve na last minute kurzy do Děčína:

KURZ ADR

22. října 2014, Děčín, hotel Výpřež

Přeprava nebezpečných věcí v ČR, Klasifikace nebezpečných věcí, Povinnosti odesílatelů, dopravců, příjemců, Průvodní doklady, Značení vozidel, Mimořádné události.

Cena: 2965,- Kč včetně DPH za osobu

Úspěšný účastník získá osvědčení potřebné pro pracovníky podílející se na přepravě nebezpečných věcí podle požadavků platné legislativy.

PRÁCE DISPEČERA VE VZTAHU K ŘIDIČŮM

4. listopadu 2014, Děčín, hotel Výpřež

Nakládací předpisy (správné nakládání), Podmínky upevňování nákladu, Pracovní režimy řidičů.

Cena: 2965,- Kč včetně DPH za osobu

Přihlásit: zde