Letošní ročník vzdělávacího projektu OBALOVÁ AKADEMIE otevřel ve čtvrtek 2. února seminář Obaly pro potraviny a kosmetiku. Akci pořádal OBALOVÝ INSTITUT SYBA za spolupráce STÁNÍHO ZDRAVOTNÍHO ÚSTAVU  a REGIONÁLNEHO ÚSTAVU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA se sídlem v Popradu. Avizovaný zájem byl natolik velký, že organizátoři přesunuli konání semináře z tradičně využívné auly Jaboku do Velké posluchárny Státního zdravotního ústavu.

Nařízení č. 1935/2004

Seminář věnovaný obalům pro potraviny a kosmetiku se vyznačoval velmi živou diskusí. Ukazuje se, že diskuze je velmi efektivní forma získávání znalostí a cestou k lepšímu porozumění obalové problematice obecně (což není tak úplně triviální disciplína). Z diskuze mimo jiné vyplynulo, že je z hlediska obchodních vztahů velmi užitečné porozumět předmětu Nařízení 1935/2004, kterým se nařízení vztahuje na materiály a předměty, které v konečném stavu:

a) jsou určené pro styk s potravinami;

nebo

b) již jsou ve styku s potravinami a jsou pro tento účel určeny;

nebo

c) se u nich dá důvodně očekávat, že přijdou do styku s potravinami nebo že při jejich běžném nebo předvídatelném použití dojde k přenosu jejich složek do potravin.

papriky_balenéMateriály a předměty

'no-no-yes


Ve smyslu výše zmíněného nařízení lze na příkladu paprik na polystyrénovém tácku ovinutých průtažnou fólií demonstrovat záběr nařízení:

  • materiálem v konečném stavu určeném pro styk s potravinou je průtažná fólie;
  • předmětem v konečném stavu určeném pro styk s potravinou je tácek.

Toto sjednocení množin materiálů a předmětů je jazykovou pomůckou, neboť nemáme dobrý jednoslovný termín zahrnující jak materiály, tak předměty. Zatímco lahve, krabice, kelímky, víčka, vaničky, dózy můžeme zahrnout pod pojem „předměty“, fólie, balicí papír, víčkovací fólie zahrnujeme pod pojem „materiál“.

Materiály a předměty v konečném stavu

Jak bylo ukázáno výše, nařízení klade požadavky materiály či předměty ve stavu, v němž jsou či budou ve styku s potravinami užitím pojmu „v konečném stavu“. Příklad:

  • Granulát není určen pro styk s potravinami, nesype se do potravin, balit do něj potraviny je mimo realitu.
  • Předlisek není určen pro styk s potravinami, neplní se do něj potraviny. Z předlisku se vyfoukne lahev, dóza nebo barel.
  • Láhev, dóza nebo barel jsou určeny pro to, aby se do nich plnily potraviny (tekuté, sypké, pastovité). Láhev, dóza nebo barel jsou předměty v konečném stavu určené pro styk s potravinami.

Prohlášení, podpůrná dokumentace

Logickým důsledkem výše uvedených závěrů je povinnost vystavit k materiálům a předmětům v konečném stavu písemné prohlášení dle §16 Nařízení č.1935/2004. U plastů (lahve, dózy, barely) pak samozřejmě toto prohlášení musí splňovat požadavky Nařízení č.10/2011, příloha IV, Prohlášení. Prohlášení se nevycucává z prstu (i když v praxi nemálo tímto způsobem vzniklých prohlášení vesele koluje), ale na základě podpůrné dokumentace: výsledky testů, výpočtů, informací dodavatelů, obecně přístupných informací, studií.

Správná výrobní praxe

V souladu s Nařízením komise (ES) č.2023/2006 je nutné granulát nebo předlisek vyrobit tak, aby lahve, dózy a barely splňovaly požadavky Nařízení 1935/2004. Dodavatel granulátu pro předlisky poskytne výrobci předlisků informace, aby výrobce předlisků mohl nejen správně předlisky vyrobit, a to i z hlediska požadavků na použité látky, ale aby informace nezbytné z pohledu požadavků kladených na lahve dle Nařízení 1935/2004 a 10/2011 (schválené látky) mohl poskytnout výrobci lahví.

Partneři Obalové akademie

BrauBeviale 2016, DS Smith Czech Republic, FachPack 2016, Lloyd`s Register LRQA, NVC NETHERLANDS PACKAGING CENTRE, MODEL Obaly, OTK GROUP, TOP TISK OBALY, RELIANT GROUP, Smurfit Kappa, STEINBAUER LECHNER, THIMM Packaging

Mediální partneři Obalové akademie

BrandsStories, CS Packaging News, eLogistika.info, InStore Slovakia, Logistic News, Noviny pro grafický průmysl, Kvalita potravin, Kvasný průmysl, Packaging, Packaging Herald, Papír a celulóza, Print Progress, RetailNews, Transport a Logistika, Potravinářský obzor