Do vzdělávacího projektu Obalová akademie je zařazena i konference ObalTrend 2016, tematicky zaměřená na automatizaci a balení. Konferenci organizují společnosti BOTTLING PRINTING, s.r.o., EKOBAL,spol.s.r.o. a  Alvey Manex a.s., přičemž  OBALOVÝ INSTITUT SYBA je garantem akce. Akce se uskuteční v konferenčních prostorách hotelu Eliška v Mikulově ve dnech 28. a 29. dubna 2016. 

Příspěvek k neformálnímu vzdělávání

K neformálním vzdělávacím akcím patří konference, kde je příjem informací dán nejen poslechem řečníků, ale také konstruktivní diskuzí. Diskuze bývají ovšem slabším článkem konferencí pořádaných v zemích bývalého východního bloku. Věřme, že ObalTrend 2016 bude jedním z kroků, které toto snad dědictví socialismu (jen probůh nijak na sebe neupozorňovat) postupně prolamují. 

Dvoudenní formát

Dvoudenní program přinese v prvním dnu celkem 12 prezentací odborníků a jistě i plodnou diskuzi. Druhý den programu je věnován předvádění  technologických novinek, které byly předmětem přednášek.

Registrace zahájena

Počet míst na konferenci je omezen, je proto účelné registrovat se co nejdříve. Konference je pro účastníky s potvrzenou registrací bezplatná