Největší česká papírna Mondi Štětí prostřednictvím neziskové organizace Člověk v tísni darovala 1,5 milionu korun domácnostem, které zasáhlo červnové tornádo. Finanční dar poputuje do tří domácností, které vybrala organizace Člověk v tísni. Obdarovaní tyto prostředky využijí k opravě domů a pořízení domácího vybavení, aby mohli zimu přečkat v bezpečí.

Zprostředkovateli daru, organizaci Člověk v tísni, předalo Mondi Štětí finanční prostředky ve středu 15. prosince. Dar ve výši 1 500 000 Kč bude rozdělen mezi tři příjemce, kteří v důsledku přírodní katastrofy i po 6 měsících žijí v provizorních podmínkách, nebo se dosud do svého domu kvůli špatnému stavu budovy nemohli vrátit.

Finanční pomoc je potřeba i teď, aneb předvánoční finanční dar

„Na tornádo, které ke konci června zasáhlo část Břeclavska a Hodonínska, už se pomalu zapomíná. Obyvatelé tamních obcí se ale stále potýkají s ničivými důsledky této události. Po ukončení likvidace pojistných událostí, kdy byli tito lidé konfrontováni s finančními nároky na obnovu domů, se ukázalo, že finanční pomoc je stále velmi potřebná,“ říká Roman Senecký, generální ředitel Mondi Štětí.

Mondi Štětí se takřka ihned po úderu tornáda spojilo s organizací Člověk v tísni, která pomoc koordinovala a dále monitorovala situaci při sčítání škod, aby dary putovaly k těm nejpotřebnějším. Finanční pomoc ve výši 1,5 milionu Kč bude příjemcům rozdělena, přičemž vlastník nejvýznamněji poškozené stavby, jíž tornádo sebralo střechu i okna a okolní vybavení na pozemku bylo srovnáno se zemí, obdrží částku 700 tisíc Kč. Příspěvky ve výši 500 000 a 300 000 korun pak budou předány dvěma ženám, z níž budou financovat opravu střechy či podlah a nákup nutného vybavení.

Mondi podporuje řadu dalších aktivit 

„V Mondi Štětí se dlouhodobě snažíme pomáhat znevýhodněným skupinám a rozvíjet naše okolí. V rámci našich programů Patriot, Environmentální výzva či Den pro neziskovku jsme již podpořili stovky organizací. Doufáme, že ‚předvánoční‘ finanční dar obyvatelům zasažených obcí ulehčí těžkou situaci, a že své domy budou moci i díky našemu příspěvku plně zrekonstruovat,“ dodává Senecký.

Zmíněný finanční dar přitom není jedinou aktivitou papírenské skupiny Mondi na pomoc Moravě. Již dříve zasaženým domácnostem darovala společnost Wood & Paper a.s. rovný milion korun, štětská pila Labe Wood materiálně přispěla 50 kubickými metry řeziva pro každý zasažený dům a českobudějovický závod Mondi Bupak daroval 800 rodinám celkem 5000 kusů kartonových krabic.