Každý den se v Česku zraní více než sto lidí při výkonu práce, přibližně 40 % z nich je zapříčiněna právě řeznými nástroji. Z pracovních úrazů způsobených nožem dochází téměř v 90 % ke zranění na horní části těla, z nichž více než polovina způsobuje poranění na prstech rukou. Ohroženy jsou však i ramena, nohy a prsty na nohou, především při pádu používaného nástroje.

Výkon a bezpečnost

Bezpečnostní nože, řezače a výměnné čepele mohou výrazně snížit riziko zranění pořezáním na pracovišti, které jsou většinou způsobeny běžnými noži při nechtěném sklouznutí nože z řezané plochy. Bezpečnostní nože ale i v dnešních dnech nejsou všude vítány, a to z důvodu obavy, že výkon takovéhoto nástroje je oproti běžnému noži menší. Technologie se neustále vyvíjí, a tak tento pohled na věc patří minulosti.

Před volbou

Bezpečnostní nože se velmi liší v konstrukci a v potenciálu výkonu, z tohoto důvodu je důležité před nákupem nožů nejprve posoudit používaní nožů. Prvním krokem pro zjištění přesných potřeb a nároků je komunikace se zaměstnanci, kteří používají řezné nástroje. Rovněž je důležité uvědomit si, jaké materiály jsou řezány: např. lepenka, smršťovací fólie, plastová páska, síťovina, PE folie, papír. Ne každý nůž je vhodný například pro řezání vlnité lepenky, a proto určitě stojí za to zvážit všechny alternativy, které různé konstrukce nabízejí. I bezpečnostní nůž, který byl špatně zvolený pro danou aplikaci, je rizikem pro svého uživatele.

Bezpečnostní nože

Jaké jsou tedy typy bezpečnostních nožů? Prvním a nejrozšířenějším typem jsou nože se systémem automatického zasunutí čepele po ztrátě kontaktu s řezaným materiálem, čímž se výrazně snižuje riziko poranění například při upuštění nože či neopatrné manipulaci. Dalším typem bezpečnostních nožů jsou pak nože, jejichž čepel je z bezpečnostních důvodů z velké části zakryta a možnost pořezání se je téměř nulová. Tento druh ochrany se hojně využívá u řezáků fólií, papírů a tenčích plastů. Důležitá je rovněž ergonomie nože podporující přirozený pohyb, tedy takový, který nevytváří nadměrnou únavu a umožňuje pohodlné, přirozené použití nástroje. V současné době jsou již nabízeny i nože, jejichž ergonomie je speciálně upravená pro leváky nebo jsou nože uzpůsobeny pro pravo- i levoruké použití.

Detekce v potravinářském průmyslu

Některé oblasti, jako například balení potravinářských výrobků mají velmi specifické nároky na bezpečnostní nože. Většina společností preferuje celokovové výměnné nože detekovatelné detektorem kovu, který zabrání tomu, aby se cizí předmět dostal do výrobního procesu a způsobil poškození stroje nebo v horším případě dokonce zranění spotřebitele. Jiné společnosti naopak upřednostňují nože na jedno použití z důvodu vyloučení kontaminace potravinářských výrobků cizími látkami, které mohou na čepeli (případně i na držáku) nože ulpět při opakovaném použití.

Plastové čepelkyBezpečnostní čepele

 Stejně jako za pomoci speciální konstrukce nože, i za použití speciálních náhradních čepelí je možné snížit riziko úrazu. Jedná se především o čepelky, které mají zaoblenou špičku nebo rohy. Tyto úpravy jsou nejčastější u trimovacích čepelí skalpelového tvaru, trapézových čepelí a jednobřitých čepelek.  Ze své podstaty jsou proto vhodné pouze u aplikací nevyžadující špičaté hrany a špičky čepelek. Výhodou těchto čepelek je nejen snížení rizika zranění, ale i ochrana obsahu krabice při jejím otevírání. Pro potravinářský průmysl a tam, kde jsou zvýšené nároky na bezpečnost jsou dodávány neodlamovací čepele ve všech standardních šířkách – tedy 9 mm, 18 mm a 25 mm. Mají stejný tvar a rozměry jako běžné odlamovací čepele, takže je možné je používat s běžnými držáky. Novinkou jsou plastové jednobřité čepelky, jejichž výhradním dovozcem je společnost Techni Trade. Tyto čepelky nejsou určeny k řezání, ale nahrazují klasické ocelové jednobřité čepelky pro začišťování a škrábání. Tento typ je nejenom bezpečnější z pohledu možného zranění, ale je vhodný zejména pro začišťování povrchu bez rizika poškození či poškrábání.

Bezpečná výměna čepelekTrapézové čepele

K nejvíce zraněním dochází během výměny použité čepele, jejich výměna by tedy měla být co nejjednodušší. Vhodné jsou různé bezpečnostní dispenzory usnadňující manipulaci s čepelkami, ochranné pomůcky pro odstranění čepelek z držáku, nebo nože, které mají v těle držáku zabudovaný zásobník čepelí se samoplnícím mechanismem.

Nebezpečné tupé nože

Zásadní je však kvalita a ostrost čepelky - vyšší kvalita zaručuje delší životnost a menší potřebu výměny. Názor, že ostřejší čepel je nebezpečnější je mylný, naopak právě tupé čepele jsou mnohdy příčinou zranění. Pracovník je nucen vyvíjet daleko větší sílu za doprovodu nepřirozených pohybů, což je „ideální“ příležitost k vyklouznutí čepele z řezné dráhy a k poranění nejen sebe, ale i poničení řezaného materiálu či produktu.

Bezpečnost: To je, oč zde běží

V jakémkoliv podniku, kde jsou používány řezné nástroje, je nezbytné mít stanovená jasná pravidla bezpečnosti práce či směrnice pro používání nožů při práci, aby se zabránilo zbytečným zraněním, jako jsou ty způsobené pracovníky, kteří se po pracovišti pohybují s nechráněným ostřím nože, nebo řezné nástroje umisťují do kapes a opasků k tomu neurčených. Je důležité mít na paměti, že i bezpečnostní nože by měly být doplněny dalšími bezpečnostními doplňky, jako jsou například ochranné rukavice a řezací podložky. Stejně jako používání samozasouvacích nožů nebo čepelí se zakulacenou špičkou, používání správné ochrany nohou v podobě pevných kožených bot nebo bot s ocelovou špičkou bude jistě také přínosné. Neexistuje žádný stoprocentně bezpečný nástroj a i bezpečnostní nůž je stále nůž.

Techni Trade

Kompletní nabídku bezpečnostních nožů, čepelí a bezpečnostních pomůcek lze nalézt na webových stránkách společnosti Techni Trade, která se specializuje na řezné nástroje a strojní nože.