Asociace Empac (European Metal Packaging) v rámci svých aktivit podporujících kovové obaly vydala novou značku podporující slogan „nekonečná recyklace kovu“ (“METAL RECYCLES FOREVER”), která má podpořit používání kovových obalů na dvou frontách. Jednak přímým umisťováním na obalech, jednak v neobalové oblasti: v letácích, na webu, v obchodní dokumentaci. Značka se užívá v různých jazykových mutacích.

Metal Packaging Europe

Empac je členem Metal Packaging Europe (MPE), která je zastřešující organizací reprezentující výrobce a dodavatele tuhých kovových obalů napříč Evropou.