Nejnovější typ přenosného kontrolního tloušťkoměru představila společnost Agr International, Inc. Zařízení MBTxt je v současnosti nabízeno ve dvou kvalitativních řadách. Díky své konstrukci a používanému vysokému rozlišení je vhodné jak pro jednodušší, tak i složitější typy obalů z různých materiálů.

Ergonomický kompaktní přístroj digitálního charakteru je schopen dosáhnout extrémně přesného měření tloušťky v širokém rozmezí. Pracuje s rozlišením 0,1 um a je vhodný pro proměřování obalů z prakticky jakýchkoli nekovových materiálů s tloušťkou až 24mm.

Dva konstrukční typy přístrojů

V současnosti jsou MBTxt tloušťkoměry nabízeny ve dvou typech. Základní model MBT7200xt proměřuje tloušťku stěny v reálném čase, disponuje s možností ukládání až 100 000 proměřených hodnot. Pokročilá verze MBT7400xt je kromě základních stejných funkcí, dovybavena o rozšířenou databázi, dále umožňuje i práci s grafy atd. Obě verze obsahují progresivní typ výměnných senzorických sond s vysokou odolností vůči opotřebení.

Uživatelsky příjemné ovládání

Uživatelské rozhraní je velice ke spotřebiteli přátelské a mnohé funkce lze ovládat i intuitivně. Benefitem je i poměrně velká displejová obrazovka. Uživatel ocení i přehlednou kontextovou nápovědu. Přístroj je přenosný a k jeho napájení se používají baterie. Navíc přes rozhraní RS232 nebo USB či USB lze hodnoty převést a dále s nimi pracovat i v jiných typech zařízení.