Vážení příznivci obalů a balení, vážení čtenáři CS Packaging News, konec roku se kvapem blíží a tradice nám naštěstí dopřává i pár vánočních dnů tiché pokojné radosti. Narození děťátka, připomínka křesťanských základů Evropy, obdarovávání i přijímání dárků - a rozbalování. Přejme si navzájem rozbalování radostné a dovolte, abych jménem Syby popřál Vám všem vedle radostných vánočních spočinutí i šťastné vykročení do Nového roku. Do roku 2019 s nadějí, ale i mírnou obavou z dalšího přídělu regulací, omezení a restrikcí pro obalový sektor. Nenechme se nahlodat, nýbrž trvale a přitom udržitelně se rozvíjejme.