Pokud se týče oceněných obalů, byla kategorie Automotiv/Transport  jednoznačně nejúspěšnější  kategorií.  Oceněných exponátů transportního charakteru bylo v Obalu roku  2017 deset. Dnes představujeme poslední exponát této vítězné desítky. Vinyl box od společnosti Smurfit Kappa Czech, znamenal pro firmu zároveň hned druhou cenu v této kategorii!

Obal na klasické a tradiční vinylové desky je čistě transportní a tudíž klade důraz především na funkčnost.

Dva hlavní požadavky na funkčnost transportního obalu

Funkčnost musí obal splňovat hlavně ve dvou okamžicích - při plnění obalu a pak hlavně při jeho skladování v distribučním centru. Obal je totiž v distribučním centru založen do regálu (natěsno obklopen ostatními produkty) a deska vyndána pouze v případě, že ji koncový zákazník objedná. Pak je obal otevřen, deska vyjmuta a obal opětovně uzavřen a zbylé desky tak chráněny před prachem. To ve staré „dortové“ krabici s otvíráním na největší straně prostě nešlo.

Smart řešení zjednodušuje proces vyjmutí

Konstrukčně je nový obal klopová krabice s perforacemi, ale chytrým umístěním odtrhávací perforace získává netušenou schopnost znovuotvírání na boční straně. Zákazník požadoval obal s možností automatického balení pro budoucí investici do balící linky a to splňuje. Oproti původnímu řešení šetříme výraznou část materiálu a výrazně zjednodušujeme proces vyjmutí jedné desky v distribučním centru.