RESY se probudila a slušně zpoplatnila používání svého loga. Loga, jež vychází z trojúhelníku vytvořeném původně v USA na označení recyklovatelných plastů: tři šipky na principu Mobiho smyčky. Není bez zajímavosti, že autoři tohoto původně „plastového“ piktogramu si svůj výtvor neregistrovali a schválně je j nechali lidstvu k užívání bezplatně.

  Ekoznačka

Značka RESY je registrovanou ochrannou známkou společnosti RESY Organisation für Wertstoffentsorgung GmbH. Výhrdaně se na obalech smí používat s uděleným licenčním číslem. Mimimální velikost je 60 mm. Solidnost organizace neposiluje absence (na webu) seznamu licencovaných partnerů/klientů oprávněných používat toto logo na obalech.

Symbol RESY je v podstatě dobrovolná ekoznačka používaná pro přepravní obaly z papíru a lepenky. Parametry recyklovatelnosti stanovené v roce 1998 Technickou komisí RESY jsou vágní a prakticky nepoužitelné. Natož aby se dle nich dalo kontrolovat, zda materiál je nebo není recyklovatelný.

Startovné 200 euro

Uživatel loga platí společnosti RESY licenční poplatek, který se odvíjí od množství přepravních obalů z lepenky uvedených na německý trh. Cena za tunu činí 0,11 €. Minimální roční poplatek je 200 € navýšen o německou DPH.

VerpackG

Výše uvedené poplatky nepokrývají náklady na sběr a recyklaci (likvidaci) obalových odpadů! Pokud Vaše obaly takto označené spadají pod kuratelu německého obalového zákona (VerpackG), RESY symbol a platba licenčních poplatků za něj nehrají žádnou roli a je vaší povinností registrovat se v systému LUCID a platit některému ze systémů poplatky na sběr a recyklaci.

Záhada na konci

Zvyk je železnou košilí a to platí i v tomto případě: proč používat symbol RESY a platit za něj?