Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí (SUP, single-use plastics) zakazující některé plastové výrobky, jiné omezující je nanejvýš populistickým a nebezpečným krokem. Uzurpuje si regulaci části plastových obalů (omezit tyto obaly pro fast-food, upevňovat víčka lahví (víčka na provázku?) a de facto zavést zálohování nápojových petek.

Devalvace práva

Vzhledem k tomu, že obaly řeší Směrnice o obalech a obalových odpadech (94/62/ES), řešení stejné komodity jiným předpisem a jiným způsobem přináší chaos a devalvuje právní prostředí i a ve svém důsledku i rezignaci obyvatel evropského prostoru na právní povědomí.

Iniciativa průmyslu napříč Evropou

Průmyslové svazy napříč Evropou formují a sdělují svá odmítavá stanoviska. Průmysl se chce chovat racionálně a odpovědně, potřebuje tomu odpovídající stabilní a předvídatelné právní prostředí.

Hlas českého průmyslu

České průmyslové sdružení pro obaly a životní prostředí (ČPSOŽP/CICPEN) přijalo stanovisko, ve kterém je kromě jiného řečeno: „CICPEN považuje za neodůvodněné, aby bylo víčko pevně uchycené k plastové lahvi, a upozorňuje, že přijetí takového návrhu bude mít významný dopad do technologie výroby a také do úprav plnicích linek a v konečném důsledku povede ke zvýšení spotřeby plastu a odpadu z něj.“

Stanovisko CCICPENU podporuje POTRAVINÁŘSKÁ KOMORA ČR, Svaz výrobců nealkoholických nápojů, ČESKÉ SDRUŽENÍ PRO ZNAČKOVÉ VÝROBKY a SYBA.

Plné znění Stanoviska zde.