Mezinárodní logistická konference  

SpeedCHAIN 2014

Odborná akce s unikátní koncentrací logistických profesionálů

a akcentem na trhy v ČR a širším regionu střední Evropy

Letos exkluzivně pod záštitou ministra dopravy ČR

a rektorky Vysoké školy ekonomické v Praze

 

Ve dnech 12.-13. listopadu 2014 se uskuteční v reprezentačních prostorách Břevnovského kláštera v Praze devátý ročník tradiční mezinárodní logistické konference SpeedCHAIN. Její letošní motto  je  „Logistika – cesta správným směrem“. V loňském roce 2013 se zúčastnilo této akce celkem 582 odborníků z 8 zemí světa.

Konference bude  probíhat ve spolupráci s dalšími svazy a asociacemi – Svazem automobilových dopravců – ČESMAD Bohemia,  Svazem spedice a logistiky, Českou logistickou asociací, Svazem chemického průmyslu ČR  a OBALOVÝM INSTITUTEM SYBA.

Konference přinese tradičně komplexní přehled o aktuálním dění na české, evropské a globální logistické scéně s důsledným akcentem na vývoj trhu v regionu střední Evropy. Konference je rozdělena do několika sekcí, z nichž každá je specificky zaměřena na konkrétní oblasti logistiky a zásobovacího řetězce. Speciální důraz je kladen na prezentace případových studií, vývojových trendů a tendencí, které utvářejí současnou podobu logistiky.

Na jednotlivé sekce bude navazovat dvouhodinový LOGISTICKÝ HYDEPARK, jehož součástí bude panelová diskuze na téma „Infrastruktura jako podmínka úspěšného rozvoje logistiky“, během druhé části budou představeny významné osobnosti české logistiky formou řízených rozhovorů, které bude moderovat Jakub Železný.

Celý program je s ohledem na výrazně mezinárodní složení přednášejících i auditoria dvojjazyčný, jednacími jazyky jsou čeština a angličtina.

Program prvního dne bude již tradičně zakončen slavnostním galavečerem.V.I.P. Logistic Rendezvous 2014, na  kterém bude udělena cena GRYF Supply Chain Award 2014 pro logistickou osobnost roku a předány certifikáty ECBL Evropské logistické asociace. Součástí večera je společenský program, raut, elektronické slosování všech účastníků s možností výhry široké palety hodnotných cen a unikátní prostor pro profesionální networking.

Více informací na www.speedchain.eu