thimmV obalech na nebezpečné zboží vyvinutých ve společnosti THIMM Packaging Systems se můžou airbagy zasílat a přepravovat po celém světě bezpečně a dostatečně chráněné. Certifikované obalové řešení se skládá z dřevěné palety, klopové krabic, rámu z vlnité lepenky, drátěného boxu, jednotlivých mřížek na airbagy a z víka.

 Set bez nutnosti nástrojů

Obalové řešení na bázi kombinace vlnité lepenky, dřeva a kovu se zasílá v komprimovaném stavu jako set a lze ho jednoduše sestavit bez použití pomocných nástrojů. I drátěný box lze složit naplocho a vložit do paletového kontejneru. Komprimovaná zásilka šetří místo a náklady na skladování a logistiku. Airbagy jsou do jednotlivých mřížek baleny tak, jak jsou později ve výrobě v automobilovém průmyslu také instalovány.

 Námořní kontejner

Velikost obalu je optimalizovaná pro námořní kontejner. Vysoká stabilita umožňuje, že na jeden obal na nebezpečné zboží se mohou stohovat až dva další obaly tohoto druhu (stohování 1 + 2). Maximální hmotnost obsahu je 250 kilogramů.

 BAM certifikát - Obaly na nebezpečné zboží pro mezinárodní přepravu airbagů

Obalové řešení je schváleno Spolkovým výzkumným a zkušebním ústavem (BAM) pro třídu nebezpečí 1.4 (výbušné látky a předměty s výbušnými látkami, látky a předměty s malým nebezpečím výbuchu). Na základě zkoušky ohněm splňuje třídu nebezpečí 9 (jiné nebezpečné látky a předměty).

  FachPack 2015

Obal na nebezpečné zboží si bylo možné prohlédnout na veletrhu FachPack včetně videa dokumentujícího zkoušky, ve které byl naplněný obal vystaven ohni.