THIMM Group si v hospodářském roce 2013 udržela své postavení. V obchodním roce 2013 podnik navýšil obrat o 5,8 procenta na 456 mil. eur (2012: 431 mil. eur). Hrubý zisk ve srovnání s předchozím rokem stoupl o 0,5 procenta.  I přes výrazně vyšší náklady na suroviny, energie, logistiku a zaměstnance tak skupina THIMM splnila svůj cíl dosáhnout pozitivního výsledku.

Mathias Schliep, jednatel THIMM Group: „Nárůstu obratu bylo dosaženo zejména díky divizím THIMM Verpackung a THIMM Display. THIMM Verpackung se svým obratem vyšším o 6,6 procenta rostl výrazně rychleji než trh. Zabodovala i divize THIMM Display s nárůstem obratu o 15 procent a mimo jiné rozšířila své služby pro velké firemní zákazníky. THIMM SCHERTLER Verpackungssysteme zprovoznil v posledním kvartálu hospodářského roku dva nové výrobní závody v Německu. Úbytek zakázek ze solárního průmyslu kompenzoval rostoucí obrat z průmyslu automobilového, takže plán byl splněn a úroveň loňského roku byla dosažena."

Investice

V posledních pěti letech investovala skupina THIMM do růstu podniku a do další internacionalizace své činnosti celkem 127,4 mil. eur. Investice do dlouhodobého hmotného majetku ve výši 45,4 mil. eur dosáhly v roce 2013 nejvyšší hodnoty v dějinách podniku (2012: 15,7 mil. eur). Stěžejními body rozsáhlého investičního programu byla výstavba závodu na výrobu vlnité lepenky v Polsku, Rumunsku, Česku a Německu, rozšíření obchodní divize Display o další závod v Essenu a také stavba dvou nových podniků divize Verpackungssysteme / Packaging Systems v Duisburgu a Brémách.

Zaměstnanci

Růst THIMM Group se v roce 2013 projevil i ve výrazném nárůstu počtu zaměstnanců: K 31. 12. 2013 zaměstnával podnik 2.466 zaměstnanců (2012: 2195). V Německu se tak zvýšil počet pracovních míst o 157. Dalších 114 pracovních míst pak vzniklo v závodech mimo Německo. V daném roce se v Německu vzdělávalo 117 učňů (v předchozím roce: 109) v sedmi učňovských oborech.

Výhled

THIMM Group tento hospodářský rok vidí optimisticky a v roce 2014 očekává další pozitivní vývoj své činnosti a s tím spojený i výrazně vyšší růst obratu ve srovnání s růstem trhu.

Plánované investice ve výši zhruba 50 mil. eur v roce 2014 jsou srovnatelné s výší investic v loňském roce. Součástí této investiční politiky je nabytí závodu na výrobu vlnité lepenky v Lohhofu/Unterschleißheimu (Bavorsko), jehož převod proběhl k 1. únoru 2014. Jako další krok plánuje podnik výstavbu závodu na výrobu vlnité lepenky nejnovější generace v Pfaffenhofenu, který ve střednědobém horizontu nahradí závod v Lohhofu. Zahájení výroby je naplánováno na rok 2016.

Obrázek budovy centrály v Northeimu, mapka ukazuje závody skupiny.