Soutěž o nejlepší obalová řešení, OBAL ROKU je určena pro české i zahraniční firmy, které se podílejí na realizaci zajímavého, inovativního obalového řešení. Cílem soutěže je přinést vedle rozšířeného, nepříliš pozitivního pohledu na obaly i pohled navýsost pozitivní a to jako nutnou součást naší civilizační úrovně. I díky kvalitnímu systémům balení, které máme vytvořeny v našem evropském prostředí, netrpí obyvatelstvo tohoto regionu nedostatkem potravin, což z pohledu globálního není samozřejmostí a to bychom měli mít na paměti.  Organizátor soutěže vnímá tento projekt jako vhodnou cestu k vyzdvihnutí a propagování nejlepších myšlenek, inovací a technologií v oblasti balení, které se na českém i zahraničním trhu objevují. Současně je dána možnost veřejně ocenit práci obalových konstruktérů a designérů při slavnostním předání ocenění.

Soutěž je otevřená nejen pro české, ale i zahraniční firmy, což skýtá příležitost hlavně pro naše slovenské sousedy, kteří tak mají možnost prezentovat své tvůrčí schopnosti. Čehož v hojné míře také využívají.

Kategorie kopírují globální obalovou soutěž

Obdobně jako v celosvětové soutěži WorldStar for Packaging jsou přihlášená obalová řešení členěna dle oblasti použití do 8 kategorií: Potraviny; Nápoje; Kosmetika; Farmaceutické produkty; Čistící a prací prostředky; Elektronika a spotřebiče; Automotive; Ostatní.

Kritéria pro posuzování

Uzávěrka přihlášek do soutěže letošního, jubilejního 20. ročníku byla 28. května 2014. Porota v čele s předsedkyní Ing. Janou Lukešovou se sešla k hodnocení přihlášených obalů 17. června 2014. Přihlášené exponáty členové poroty posuzovali dle následujících kritérií:

  • novinka, inovace, originalita;
  • ochrana výrobku;
  • prezentace k prodeji a marketing;
  • snadnost otevírání, případně opětovného uzavírání;
  • provedení a kvalita čárového kódu;
  • úspory nákladů;
  • logistika prázdných i naplněných obalů;
  • legislativa;
  • dopad na životní prostředí.

Zaostřeno na čárové kódy

 Po loňském zklamání z kvality čárových kódů u mnoha přihlášených obalů lze konstatovat zlepšení, nicméně pořád provedení tohoto důležitého identifikátoru není takové, jak by si specialisté přáli. Je to v podstatě jediný objektivně měřitelný parametr přihlášených obalů. Požadavky na provedení čárových kódů jsou dané technickými normami. Tyto požadavky nejsou voleny náhodně, ale tak, aby načtení skenerem pokladny bylo bezproblémové a rychlé.

Složení poroty v roce 2014

Předsedkyně : Ing. Jana Lukešová

Členové: Ing. Michal Bílý, obchodní ředitel (GS1 Czech Republic); Miloš Lešikar, šéfredaktor (Papír a celuloza); Ing. Zdeněk Ungrád, jednatel (PANFLEX, s.r.o.); Ing. Jiří Hejduk, Ph.D.,  (Univerzita Pardubice); Ing. Juraj Púchlo, šéfredaktor (IN STORE Slovakia); Ing. Ilona Cíchová, šéfredaktorka (AGRAL s.r.o.); Mgr. František Frantík, šéfredaktor (KVASNÝ PRŮMYSL); Ing. František Kruntorád, CSc., jednatel (AGRAL  s.r.o.); Eva Skopková, šéfredaktorka (Packaging); Ing. Miroslav Rumler, ředitel (RELIANT s.ro.); Doc. Ing. Jiří Štencl, DrSc., (Mendelova univerzita v Brně), Ing. Jana Žižková, pedagog (VOŠ obalové techniky a SŠ Štětí).

Vítězové 2014

 Letos bylo do soutěže přihlášeno 59 exponátů, oceněno bylo 22 z nich. Titul OBAL ROKU 2014 porota udělila následujícím exponátům:

Kategorie Potraviny

Nestpack 10 / Huhtamaki Česká republika, a.s.

Marila Crema Delicado / OTK GROUP, a.s.

Stojan na sušenky HIT / Model Obaly a.s.

Kategorie Nápoje

Dřevěná etiketa Ludwig / Label design, a.s.

Dárkový obal Rohozec / THIMM Packaging

Dárkový multipack Krakonoš / THIMM Packaging

Dárkové balení Pražská vodka / STI Česko s.r.o.

Vnitřní reliéf / O-I Sales and Distribution Czech Republic, s.r.o.

Obal na 7x0,5 l plech + kořenka - Pilsner Urquell / Smurfit Kappa Olomouc s.r.o.

Kategorie Kosmetika

FS PURE / TOP TISK obaly s.r.o.

Kategorie Čistící a prací prostředky

Stachema – Fungi Spray / OTK GROUP, a.s.

Kategorie Elektronika a spotřebiče

Panasonic – kolekce obalů pro TV / Mondi Bupak s.r.o.

Kategorie Automotive

Balení automobilových prahů / BOXMAKER s.r.o.

Transportní balení na spodní části nárazníků / THIMM SCHERTLER Packaging Systems

Skupinový obal na světlomety / UNIPAP a.s.

Obal na čelní světlomety (Koito) / Smurfit Kappa Czech s.r.o.

Kategorie Ostatní

Gerlichovo divadlo / Model Obaly a.s.

FLEXPOWER ELIT® / TART, s.r.o.

MILCORR® 126 WHITE / TART, s.r.o.

Šikulové / TOP TISK obaly s.r.o.

GGP Mountfield - Offset vs. High-Flexo / Duropack Turpak Obaly a.s.

Poštovní fixace / Smurfit Kappa Czech s.r.o. závod Žimrovice

Partneři soutěže

Generálním partnerem soutěže je AOS EKOKOM,

partnerem registrace je EPRIN,

mezi partnery se zařadili:  BRAU – BEVIALE, DS SMITH PACKAGING, EMBAX, FACHPACK, FIALA & ŠEBEK - VISUAL COMMUNICATIONS, LRQA, NMS MARKET RESEARCH, MODEL OBALY, O-I SALES & DISTRIBUTION , CZECH REPUBLIC, OTK GROUP, RELIANT GROUP, SMURFIT KAPPA CZECH, THIMM PACKAGING, TOP TISK OBALY.

Jana Žižková, porotceZ práce poroty: Jana Žižková otevírá obal na kávu z materiálu od OTK GROUP, Jiří Hejduk kontroluje kvalitu tisku (obrázek nahoře)...