Součástí veletrhu FOR LOGISTIC bude i 2. mezinárodní odborná konference na téma: „Zajištění a uložení nákladu na vozidlech.“ Vlastní konference, kterou pořádá Dekra ve spolupráci s firmou Cordstrap bude složena ze dvou částí.  Na dopolední, teoretický program bude navazovat odpolední část, kde budou prováděny praktické zkoušky a testy zajištění nákladu na kamionu a v námořním kontejneru během brzdění a náklonu. Přítomní budou i odborníci z německých kontrolních orgánů. V ceně každé vstupenky je občerstvení a oběd.

Přihlášku a podrobný program najdete zde.