Každou vteřinu je 100 000 výrobků na světe zabaleno a distribuováno průmyslem a retailem – a rozbaleno uživatelem či spotřebitelem. Na Evropu připadá přibližně plná čtvrtina – 25 000 výrobků každou vteřinu. Toto činí balení jednou z nejintenzívněji diskutovaným komplexem aktivit naší doby, ve kterém jsou denně zapojeny desítky tisíc profesionálů.

Dovednosti, znalosti a know-how

Jaké dovednosti, znalosti a know-how týkající se balení a obalů jsou požadovány pro pracovní pozice v retailu, logistice, balírnách, u výrobců baleného zboží, designových agentur a dodavatelů obalových materiálů a obalů? Můžeme zajistit, aby požadované znalosti a dovednosti budou dostupné a inovované? Jak lze transparentně definovat pracovní kvalifikace v balení?

Konference

Odborné obalové vzdělání je klíčovým tématem konference zaměřené na budoucnost vzdělání v oboru obalů a balení pro úspěšné podnikání ve výrobě i v obchodních činnostech. Konference 1st European Conference on the Future of Business Education in Packaging akcelerovaná NederlandsVerpakkingsCentrum (NVC) se uskuteční 23. dubna  na University of TwenteEnschede na pomezí Nizozemí a Německa. Účastníci budou hledat průsečník mezi potřebami průmyslu a obchodu na straně jedné a možnostmi dlouhodobých a krátkodobých vzdělávacích projektů na straně druhé.

Podpora evropská i globální

Akce má podporu European Packaging Institutes Consortium (EPIC) a World Packaging Organisation (WPO).

 

Program konference zde.