Kontroly jsou při výrobě PET láhví nutné nejenom kvůli dosažení kvality, ale šetří i nemalé náklady, tak aby byl produkt co nejvíce konkurenceschopný. Automatizovaný řídicí systém vyfukování Agr Process Pilot® je nově využíván i v případě kontrol pro 100%rPET láhve.  

 

AGR International Inc. nabízí celou řadu produktů, které mají pomoci výrobcům  láhví dosáhnout při výrobě obalů co nejvyšší kvality.  Odhalení chyby ve výrobě a následně její vyhodnocení při kvalitním monitoringu, zamezí dalším případným problémům.

 

rPET je material velmi variabilní

Na počátku byl talk na změny materiálů u PET láhví. Když se začaly oblíbené džusy hohes C stáčet výhradně do 100% recyklovaného plastu, ředitel výroby Tim Pageler začal řešit zpřesnění jejich kontroly. I když byl přesvědčený o schopnosti závodu provést přechod z 25% rPET na 100% rPET, hledal „technické zabezpečení, které by udrželo proces stabilní, výkonný a přesný.”

Pageler zjistil, že Process Pilot vyhovuje. Stabilita v podmínkách prostředí a v materiálech je při vyfukování vždy velkým problémem, a to ještě více kvůli nesrovnalostem, které jsou vlastní rPET materiálu vyrobeného z různých zdrojů. Čím více recyklované pryskyřice je v preformě, tím těžší je pro vyfukovací formovač dosáhnout cílů distribuce materiálu, které jsou požadovány pro dobře fungující lahve. Neschopnost zvládnout variabilitu rPET vede k nevyhovujícím lahvím a vytváří následné problémy.

 

Eckes-Granini s linkou nové konfigurace pracuje přesně rok

Společnost Eckes-Granini nainstaloval Process Pilot u vyfukovací formy KHS Series IV se zahřívacím roztahováním, která produkuje zhruba 30 000 produktů za hodinu. Známý výrobce šťáv konfiguroval linku jako blok, do kterého integroval vyfukování, aplikaci ochranného vnitřního nátěru Plasmax a operaci plnění, to vše v jedné jednotce. Kromě 1L hohes C linka může produkovat další čtyři produkty: 1L Die Limo, 1,5L hohes C Naturell, 0,75L Bio a 1L Trinkgenuss Granini. Designové prvky, jako je dlouhé hrdlo, důlky nebo embosování, dodávají každé láhvi na šťávu charakteristický vzhled, ale všechny jsou 100% rPET.

Zaměření společnosti Eckes-Granini na zajištění kvality obalů pro své špičkové produkty také podnítilo instalaci Agr Pilot Vision+™ pro ještě větší zpřesnění kontrol. Systém řízení kvality založený na vizi zkoumá těsnicí povrch, boční stěnu a základnu lahví při výstupu z formy. Jakékoli nevyhovující lahve jsou odkloněny od plnění, čímž se zabrání plýtvání produktem a jejich uvedení na trh.

Se zařízením Agr uvedeným do provozu v lednu 2021 nyní linka 2 prošla všemi čtyřmi sezónami ve své nové konfiguraci. Několik měsíců zkoušek potvrdilo její schopnost vyrábět stejné lahve podle přesných specifikací, a to i přes kolísající teploty, variace pryskyřice a předlisky od různých dodavatelů.