BOBST dlouhodobě podporuje digitální transformaci ve spojení s technologickými pokročilými řešeními jak ve výrobě etiket, tak ve zpracovatelském odvětví kartonáže. Kombinace nových vizionářských technologií BOBST v případě vysekávacího stroje MASTERCUT 106 PER spolu s novým nástrojem pro správu digitálních receptur TooLink  přináší další zvýšení úrovně automatizace a digitální transformace do skládačkových obalů.

 

Inovátorské řešení v podobě plochého vysekávacího stroje MASTERCUT 106 PER ve spojení s novým nástrojem pro správu digitálních receptur TooLink bylo představena v červnu, a již zde bylo jasné, že se bude jednat o další krok v propojení celého systému výroby obalů.

Za základní kameny výroby obalů nyní i v budoucnosti, označil Bodo Junge, ředitel produktového marketingu společnosti Folding Carton ve společnosti BOBST především čtyři základní faktory – Vzájemné propojení, digitalizaci, automatizaci a udržitelnost. Integrací těchto faktorů v konečném důsledku umožní zpracovatelům přizpůsobit se a rychle reagovat na neustále se měnící požadavky majitelů značek.

Nová verze MasterCUT 106 se představuje

MASTERCUT 106 PER je vysekávací stroj nové generace s ještě vyšším stupněm automatizace a výrobních schopností než už byl jeho předchůdce na trhu. V současnosti se jedná o naprosto revoluční řešení vysekávacího stroje, který lze nastavit pouze z jediného místa, a to včetně všech jeho funkcí, jinými slovy tzn., že během provozu je vyžadován jen opravdu minimální zásah obsluhy. Nastavení nástrojů pro výlup a rozlam je rovněž nyní zcela automatizovano díky novému systému Matic Plus, který pomocí kamer měří polohu nástrojů a poté je automaticky registruje podle tištěného formátu. Na tomto novém stroji  byl také automatizován systém detekce a nastavení zaseknutí.

Snadná detekce i řízení vede k nemalým úsporám

Současná verze MASTERCUT 106 PER obsahuje TooLink ve spojení s IoT (Internet of Thinks), tedy platformu, která spojuje (prostřednictvím HMI dokáže snadno detekovat) vysekávací stroj s ostatními nástroji a spojuje tak celý proces zpracování. Flexibilita výroby, doba zpracování zakázky i produktivita jsou pozitivně ovlivněny touto jedinečnou technologií. Systém nejenom umožňuje automatické vyvolání úlohy bez zásahu obsluhy, ale zároveň zamezuje i časovým prodlevám a při změně úlohy představuje časovou úsporu až 15 minut.