BrauBevialeBrau je v celosvětovém měřítku v roce 2015 nejvýznamnějším veletrhem z hlediska investic pro nápojový průmysl. Ve dnech 10. až 12. listopadu představí v Norimberku kolem 1 150 vystavovatelů (2014: 45 % ze zahraničí) rozsáhlou nabídku kvalitních surovin pro výrobu nápojů, plnicí a balicí technologie, nápojové obaly, obalové materiály, efektivní logistiku a svěží marketingové nápady.

Akcent na profesionalitu návštěvníků

Očekávaných 37 000 návštěvníků (2014: 40 % zahraničních) pochází z řad technického a obchodního managementu evropského nápojového průmyslu. Odborníci z pivovarů a sladoven, vinných sklepů, palíren, mlékáren, specialisté z podniků vyrábějících nealkoholické nápoje, z oblasti hoteliérství a pohostinství, specializovaného maloobchodu a velkoobchodu s nápoji a z inženýrských a projektových kanceláří jsou vysoce kvalifikovaní a z 87 % jsou ve svých organizacích zapojení do procesů rozhodování o investicích (výsledky ankety v r. 2014 provedené nezávislým institutem).

Dobrá jednání. Dobré obchody.

Oblíbený veletržní mix odborných prezentací a osobních setkání v domácké atmosféře přesvědčuje mimo jiné přehledným uspořádáním veletrhu, vysokou efektivitou tří veletržních dnů z hlediska odbornosti a vynaloženého času, rozsáhlou nabídkou, intenzivním osobním dialogem s osobami, které mají potřebné rozhodovací způsobilost, ideálním termínem: 
BrauBeviale 2015: 10.–12. 11.2015 a pro ty z vás, kteří plánují s opravdu velkým výhledem je zde i termín příštího ročníku: BrauBeviale 2016: 8.–10. 11.2016.

 

Použité fotografie: NürnbergMesse