paletka

Obalovy institut SYBA inicioval vytvoření otevřené pracovní skupiny WG Therminology s neformálním názvem Terminologické čtvrtky s cílem zlepšit komunikaci jak uvnitř obalového průmyslu, tak samozřejmě i směrem k médiím i zákazníkům, uživatelům obalů, vzdělávacím institucím, průmyslovým svazům a konec konců i pro zlepšení komunikace s inspekčními orgány, nevládními organizacemi a v neposlední řadě i se spotřebiteli. Institut volí cestu hledání shody expertů na termínech (pojmech, názvech) používaných ve spojitosti s obaly, balicími procesy, nákupem a prodejem obalů, obalových materiálů.

Zúčastnění experti se shodli na používání obalových pojmů, jak je uvedeno dále.

igelitkaALZA

„Igelitky“

Pojem „igelitky“ ve smyslu odnosný plastových tašek (plastic carrier bags) používat pouze výjimečně a to vždy v uvozovkách „igelitky“. Upřednostňuje se pojem plastové odnosné tašky, případně odnosné tašky nebo plastové tašky (dle kontextu). Bohužel se u nás v hovorové mluvě zejména fóliím z nízkohustotního polyetylénu (PE-LD, LDPE) říká „igelit“. Igelit je obchodní název měkčeného polyvinylchloridu (PVC) vyráběného od roku 1935 koncernem IG Farben.  Ten byl založen v roce 1916. V třicátých letech to bylo vůbec největší průmyslové sdružení v celém Německu a spolu s koncernem Krupp hlavní opora Hitlerovy dobyvačné války. Až do konce války produkovala firma IG Farben plných 90 % plastů v celém Německu. Za války se značně zdiskreditovala, nejen vývojem a výrobou kyanovodíku (cyklonB), ale také využíváním otrocké práce vězňů koncentračního tábora v Osvětimi.

Po válce se slovo igelit v Německu přestalo používat a brzo upadlo v zapomnění, asi právě proto, že připomínalo neblahý koncern IG Farben. Výrobu "igelitu" však po válce převzalo Československo. Baťova továrna v Napajedlích (dnes součást Babišova impéria Agrofert), původně postavená na výrobu plynových masek, pracovala s měkčeným PVC už za války. Dnes se z měkčeného PVC vyrábějí především podlahoviny, izolační fólie a také izolace elektrických vodičů (prodlužovačky, připojovací šňůry silno i slaboprodé).

Fóliím z polypropylenu (PP) se často hovorově říká zcela nesprávně celofán, například „celofánové sáčky“ na květiny jsou z PP fólie.

doypack

Odnosné plastové tašky se vyrábějí z polyetylenu, případně z biopolymerů (v CZ a SK mizivé procento). Nejnovější bruselská legislativa je zaměřená na potlačování plastových odnosných tašek 

multipak Pragovar

Stojací sáčky, doypaky

Stojací sáčky (stand-up pouches, doypacks) jsou sáčky charakteristické svým čočkovitým dnem, jenž jim dává schopnost po naplnění stát bez opory. Alternativním výrazem je zobecněný název ve tvaru doypack, v češtině lze použít zdomácnělé formy doypak. Nedoporučuje se zavádět další názvy, například W – sáčky, Svět Balení 01-02/2015.

mara

Multipak

Multipak (multipack) je zkrácený výstižný název pro skupinový obal / balení.

Regálové balení

Jednou z často užívaných kategorií skupinového balení je regálové balení (SRP,shelf ready packaging ; RRP - retail ready Packaging). Charakteristické pro tyto obaly je  snadná identifikace, snadné vybalení (často odstranění části přepravního skupinového obalu) při vkládání do prodejních regálů a snadné zviditelnění baleného zboží nakupujícímu.

plastovka

In-mold label / in mould label

Etikety aplikované ve formě, v současnosti u vstřikovaných (injection) a vyfukovaných (blow molding) obalů a obalů vyráběných tepelným tvarováním (thermoforming) známé pod pojmy in-mold labels / in mould labels (IML) nemají odpovídající český ekvivalent a proto se doporučuje užívat jejich anglické názvy.

slívSlív

Teplem smrštitelné etikety (shrink sleeves) lze do češtiny převést jako šrinkslívy; zatímco průtažné (stretch sleeves) lze překládat jako strečslívy. Výraz slív (sleeve) shrnuje oba typy etiket.  Poznámka: skloňovat podle vzoru „hrad“.

 

Sezení se ukázalo užitečné, iniciativa bude pokračovat dalším Terminologickým čtvrtkem a s jeho závěry budou čtenáři seznámeni.