Na konci minulého roku Evropská federace výrobců vlnité lepenky (FEFCO) vydala

Metodika testování FEFCO pro potištěnou vlnitou lepenku určenou pro kontakt s potravinami.

Na úrovni EU totiž dosud neexistuje žádná zvláštní regulace pro papír a lepenku.

 

Obecné požadavky pro všechny materiály přicházející do styku s potravinami jsou stanovené v rámcovém nařízení (ES) 1935/2004 a v Nařízení (ES) 2023/2006 o správné výrobní praxi pro materiály a předměty určené pro styk s potravinami. Tato nařízení se aplikují i na papír a lepenku, včetně

vlnité lepenky.

 

Zpřesnění verifikace

K odstranění této legislativní „mezery“ a ke zpřesnění požadavků a jejich možnosti plnění vyvinula společnost FEFCO metodiku pro dodržování předpisů testování potištěné vlnité lepenky používané v potravinářských aplikacích. Metodika je založena na dvojstupňovém přístupu, který kombinuje oficiálně schválený simulant pro papír a lepenku v potravinách kontakt a testování se skutečnými potravinami jako zpřesňující verifikace.

 

Lepší komunikace, vyšší bezpečnost

Účelem dokumentu je dát použitelný metodický nástroj výrobcům vlnité lepenky a jejich dodavatelů při hodnocení soulad s legislativou EU. Jak potvrdila Eleni Despotou, generální ředitelka FEFCO: „FEFCO vyvinulo testování, primárně určeno pro své členy, zároveň se však jedná i o vytvoření společného základu pro komunikaci mezi výrobci a dodavateli vlnité lepenky, tak aby byla zajištěna bezpečnost balených potravin

produkty“.