Obal na část klimatizačního ústrojí automobilu přinesl cenu Obal roku přihlašovateli THIMM THE HIGHPACK GROUP, THIMM PACKAGING SYSTEMS. Obal, který vychází z unifikovaných standardů katalogu FEFCO, musel být maximálně konstrukčně přizpůsoben své funkci, kde oříškem bylo vytvoření fixace na gumy, které jsou velmi náchylné na trvalé poškození.

 

Obal je tvořen vnější krabicí typu FEFCO 0201 s výseky a ze skládané fixace vycházející z FEFCO 0422.

Toto balení slouží pro kusové posílání náhradních dílů dle potřeby konečného zákazníka. Obal se k zákazníkovi přepravuje v plochém stavu.

 

Aretace a citlivá fixace zároveň

Největším úskalím vývoje bylo vyhnout se deformaci gum na produktu, které jsou velmi náchylné na trvalé poškození. Vnější krabice i vnitřní fixace mají funkční výseky – odnosné ucho a prolamovací zámeček – ve stejném místě a jejich vzájemným prolomením se fixace přesně aretuje ve vnějším obalu.

 

I při méně šetrné manipulaci, nedojde k poškození

Další tvarové výseky ve fixaci jsou navrženy tak, aby se do ní díl lehce uložil. Tvar fixace a vnitřní prostor krabice zamezuje jakémukoliv dotyku gumových částí produktu. I po uzavření se klopy vnějšího obalu dotýkají výrobku pouze v místech, kde gumové části nemá. Tímto se zabrání vypadnutí dílu z fixace i při nešetrné manipulaci.