Protiplastové naladění společnosti, zejména nejmladších generací, úspěšně zneužívají obchodníci bez skrupulí. Příkladem jsou výrobky typu Bamboo Cup, kelímky (hrnky) na kávu, čaj prezentované takřka jednotným schématem mixu pravdivých tvrzení, nepravd a zamlčení zdravotních rizik. Vedle přiznávaného mletého bambusu a škrobu je použit zamlčený formaldehyd s melaminem. Aby bambus se škrobem se kávou, čajem či jiným mápojem nebo i vodou nerozpustil, je do směsi, z kreré se kelímek lisuje, přidána pryskyřice z melaminu a formaldehydu. V principu plast jako u trabantu.

 Greenwashing

Hrnky jsou prodávajícími často deklarované jako:

Je vyroben z organických, sterilních bambusových vláken v kombinaci s kukuřičným škrobem a pryskyřicí z amynokyselin. Díky těmto vlastnostem udrží nápoj v požadované teplotě podstatně déle, než běžně dostupné hrnečky či kelímky. Neobsahuje bisfenol a ftaláty, je biorozložitelný v přírodě. Při šetrném používání je doba použitelnosti hrnečku 3-4 roky.
Abychom zachovali hrneček co nejdéle v zánovním stavu, doporučujeme po každém užití důkladně umýt. Zabráníte tak vzniku skvrn od kávy, čaje a jiných tmavých nápojů. Je vhodný pro mytí v myčce. Víčko a objímku myjte v rukách. Jakmile hrneček definitivně doslouží, stačí ho jednoduše rozlomit (rychlejší proces rozkladu), namočit do horké vody a vložit do kompostu, kde se v průběhu 1-2 let zcela rozloží bez škodlivého vlivu na životní prostředí. 

Nebo jiná varianta útočící na ekocítění:

Ecoffee Cup je vyrobený z bambusových vláken a je tedy úplně přírodní. Bambus je nejrychleji rostoucí rostlina a proto je jeho využití velmi široké a ekologické.

Díky široké škále barevných variant a motivů, si můžeš vybrat přesně takový, který tě bude vystihovat! Ecoffee Cup je důkazem, že i ekologické produkty jsou krásný a módní doplněk, zároveň praktický a šetrný k naší Zemi.

Chemické látky

Ačkoli se prodejci snaží propagovat tento typ výrobků jako úplně přírodní, není to pravda. Jak již bylo výše zmíněno jedná se o směs pryskyřice a plnidel z bambusových vláken a škrobu. Z pohledu vhodnosti pro kontakt spotravinami, káva a čaj jsou potraviny, se tyto hrnky posuzují podle NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami.Sleduje se hlavně migrace melaminu a formaldehydu. Řada z hrnků nabízených na našem trhu migrační limity splňuje. Ale jsou i hrnky ať již u nás nebo i v jiných zemích EU, které jsou vyloženě zdraví nebezpečné, jak ukazuje následný odstavec.

  Nebezpečný výrobek

Migrace formaldehydu u testovaných "bambusových" kelímků MUG RECYCLED BAMBOO 8X14 350ML THERMAL 4 SUR. EAN kód: 8424001463749, kód LC-146374 překročují povolený limit víc než třicetinásobně, melamin dvojnásobě. Ministerstvo zdravotnictví stanovilo tento výrobek jako nebezpečný (http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobkubambusovy-termohrneklc-146374_16577_880_1.html):

Výrobek nesplňuje požadavek závazných právních předpisů, a to článku 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami, podle kterého výrobek musí být vyroben tak, aby za obvyklých nebo předvídatelných podmínek neuvolňoval své složky do potravin v množstvích, která by mohla ohrozit zdraví lidí.

Laboratorními testy bylo prokázáno, že hrnek za předvídatelných podmínek použití uvolňuje formaldehyd v množství 470 mg/kg simulantu. To je v rozporu s články 10 a 11 nařízení Komise (EU) č. 10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami ve spojení s přílohou I tohoto nařízení (referenční č. 17260, č. látky 98) a přílohou II. Limit (15 mg formaldehydu/kg simulantu) uvedený v tomto nařízení byl tak překročen více než 30×. Akutní expozice malým dávkám formaldehydu vyvolává bolesti hlavy a zánět nosní sliznice. Formaldehyd dráždí oči a vyvolává slzení. Rychle se vstřebává kůží a může způsobovat podráždění nebo alergické reakce. Laboratorními testy bylo prokázáno, že hrnek za předvídatelných podmínek použití uvolňuje melamin v množství 5,55 – 6,46 mg/kg simulantu. To je v rozporu s články 10 a 11 nařízení Komise (EU) č. 10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami ve spojení s přílohou I tohoto nařízení (referenční č. 19975, 25420 a 93720, č. látky 239). Limit (2,5 mg melaminu/kg simulantu) uvedený v tomto nařízení byl tak překročen. Dle stanoviska Evropského úřadu pro bezpečnost potravin ze dne 16. 4. 2010 (Scientific Opinion on Melamine in Food and Feed) může melamin způsobit poškození ledvin.

Denně svoji dávku formaldehydu

Tyto nebezpečné kelímky/hrnky jsou i na evropském varovném seznamu RASFF a jsou stahovány z trhu v řadě zemí EU. Evropské Komisi došla trpělivost a žádá inspekční orgány členských zemí, aby se letos zaměřili zejména na kontroly bambusového a melaminového nádobí, které je do Evropy dováženo zejména z Číny.

O výsledcích kontrol budeme čtenáře informovat. 

 

 Evropané, braňme se!

Neutuchající proud nových předpisů, jak ukazuje praxe, se svými účinky míjí záměrům a cílům, s nimiž jsou schvalovány. Faktem je, že mnoho globálních značek vyrábí své produkty v Číně, nicméně jsou do Evropy importovány mraky čínských výrobků nesplňujících základní požadavky platných předpisů a ohrožujících naše zdraví. Ukazuje se, že stažení výrobku konkrétním distributorem nemá vliv na ostatní hráče na trhu zneužívající ekocítění zejména mladé generace.

Je na nás, občanů zemí EU, abychom se bránili, tlačili na naše autority a inspekční orgány, aby oddělovali zrno od plev. 

Buďme hrdými, svobodnými a odpovědnými osobami, nedopusťme, aby stát rezignoval na svoje funkce v rámci ochrany spotřebitele a občana obecně. Jen považte: mladá kojící maminka s čajem či kávou polyká denně formaldehyd…