Stále více firem, především ze strany velkých globálních hráčů, si připouští společenskou zodpovědnost nejenom za svou výrobu a vyvíjí řadu společensky záslužných akcí, kterými přispívá ke zlepšení stavu životního prostředí nejenom regionálně, ale na globální úrovni. Mezi tyto firmy patří i gigant Henkel, který začal spolupracovat s nevládní organizací Waste Free Oceans, na odstraňování některých negativních dopadů výroby.

Organizace Waste Free Ocean byla založena v roce 2011, jejím  posláním je partnerství s podniky a dalšími organizacemi s cílem odstranit plasty ze světových oceánů a řek a přeměnit je na nové typy produktů. Organizace odhaduje, že jen v oceánech každoročně končí 8 milionů tun plastů. Pro organizaci je spolupráce se společností Henkel velmi významným počinem,  je největší, s jakou se nevládní organizace doposud dohodla a bude trvat nejméně tři roky. Společně se partneři snaží odstranit dostatek plastu z řek, jezer, moří a oceánů a vyrobit zpětně z něho řádově stovku tun použitelného recyklovaného materiálu každý rok.

Začne se s plasty podél Dunaje a Středozemního moře

Partnerství mezi společností Henkel a Waste Free Ocean začne sběrem plastového odpadu z řeky Dunaje na jaře letošního roku. Realizace bude na řadě míst v Bulharsku, Maďarsku a Rumunsku, které byly vybrány na základě podrobné analýzy pohybu proudů a geografie řeky. Po vyčištění Dunaje budou následovat aktivity v několika místech Středozemního moře již v letošním létě.

Společnost Henkel není v environmentálních řešeních nováčkem

Závazek firmy Henkel k udržitelnému balení je založen na třech základních principech: méně obalů a odpadů, lepší balení a umožnění cirkulové ekonomiky. Tak ostatně firma již dlouhodobě koncipuje svou vlastní výrobu. V roce 2017 společnost Henkel v obalech použila recyklovaný plast pro více než 1,2 miliardy pracích, čistících a kosmetických prostředků.