Ve dnech 21. – 23.9. 2016 proběhne v Grimaldi Forum v Monacu další, již 29. ročník veletrhu Luxepack. Očekává se více než 450 vystavovatelů ze všech částí světa. Toto číslo zahrnuje vzhledem k vystavovanému segmentu, jak velké, tak i střední či malé firmy. Nárůst je i „prvovystavovatelů“. Po prvé bude na výstavišti dalších 35 firem.

Tradičně se vzhledem k atraktivitě veletrhu předpokládá i velmi dobrá návštěvnost. V minulém roce se v roli návštěvníků podívalo na výstaviště více než 8 500 odborníků, z toho 53 % bylo ze zahraničí.

Ve znamení inovací

Presentovat se budou nejenom luxusní pevné i flexibilní obaly, ale i materiály, zušlechťovací metody, displeje a pomocné prvky, zvláště v podobě uzávěrů, dávkovačů či etiket. Důraz bude již tradičně kladen na inovativní řešení. Každoročně se na Luxopacku presentuje cca 300 nových či inovativních produktů a nejinak tomu bude i letos. Po prvé bude v rámci veletrhu i "Innovation Wall", kde návštěvníkům bude nabídnut visuální přístup výrobců k soudobým obalům, technologiím a materiálům.

Luxepack myslí enviromentálně

Nebude chybět ani důraz na environmentální řešení a i letos se návštěvníci setkají s „Luxepack in green“.
Dne 21. 9. v 18 hodin pak budou vyhlášeni vítězi této chvályhodné aktivity. Trofeje pro vítěze navrhla a vyrobila renomovaná společnost Arthus-Bertrand company, která je na francouzském trhu již od roku 1803.