V souladu s platnou legislativou je nutné řadu informací pro spotřebitele na obalech na obalech zabalených potravin označit textem o předepsané minimální velikosti písma. Nařízení (EU) 1169/2011 o lupaposkytování informací o potravinách spotřebitelům jako etalon bere malé písmeno „x“ o velikosti minimálně 1,2 mm (ponechme stranou výjimky).

brailleMěřicí lupa

Jednou z možností, jak si potravinář nebo inspektor může velikost písma na obalu zkontrolovat, je lupa s vhodnou stupnicí. Mezi takovéto výrobky patři příložní měřicí lupa PEAK 1983 (10x) s nitkovým křížem a metrickou stupnicí na horizontální základně:

  • nula uprostřed (15-0-15); 
  • dílek 0,1mm;
  • délka měření 30 mm.